AlgemeenNieuws

Frans sproeiverbod roept verzet op

Parijs – Franse akker- en tuinbouwers verzetten zich tegen het door minister Le Foll aangekondigde verbod op het overdag sproeien van bestrijdingsmiddelen.

Volgens veel landbouwers leidt dat tot hoge extra kosten terwijl de teelt van een gewas als veldbonen door de maatregel helemaal onmogelijk zou worden.

Le Foll wil het sproeien van bestrijdingsmiddelen bij bloeiende gewassen alleen toestaan tussen zonsondergang en drie uur daarna. De minister beoogt daarmee de bijen beter te beschermen. Boeren en tuinders wijzen er daarbij in eerste instantie op dat die maatregel niet lijkt te rijmen met de door het ministerie zelf ingevoerde aanduiding ‘geen gevaar voor bijen’. De kleinere boerenbond Confédération Rurale stelt daarom dat de maatregel “ruikt naar het belachelijke”. ”Als de dienst voor de toelating van middelen ze veilig verklaart voor bijen maar ze achteraf toch een gevaar voor die bijen blijken, dan is dat een zeer ernstige fout.” Ook de organisatie van tuinbouwers FNPFL vindt dat het ministerie zichzelf tegenspreekt. ”Wij respecteren alle regels en voorschriften en hebben onze eigen praktijken daar zelfs op aangepast.”

Daarnaast vrezen boeren en tuinders dat ze meer zullen moeten betalen voor gespecialiseerde sproeiers als die ’s avonds ingehuurd moeten worden. ”Bovendien hebben we dan ook te maken met alle regels op werktijden. Vergeet ook niet dat het leven van het boerengezin ernstig verstoord dreigt te worden als dit werk voortaan ’s avonds laat gedaan moet worden,” aldus de Confédération Rurale. De bond van telers van oliehoudende gewassen betreurt het op haar beurt dat de eisen rond de buitentemperatuur die tot nu toe golden met dit algemene verbod ook van tafel worden geveegd. Met name de teelt van veldbonen komt volgens deze organisatie in gevaar omdat het praktisch onmogelijk wordt dat gewas met bestrijdingsmiddelen te besproeien.

Beheer
WP Admin