Foto's: Mark Pasveer AlgemeenAchtergrond

Fosfaatreductieplan: de feiten op een rij

Minder fosfor in mengvoer, een stoppersregeling, een slachtpremie en een korting op het melkgeld zijn de maatregelen van de zuivelsector, banken en overheid om het melkveefosfaat te verminderen in 2017. Doel is behoud van derogatie in 2017.

Dit artikel is geactualiseerd op 23 november.

De zuivelsector bereikte vrijdag 18 november overeenstemming over een maatregelenpakket om het melkveefosfaat in 2017 lineair te verminderen met 8,2 miljoen kilo. Dat meldde staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken die dag in een brief aan de Tweede Kamer. Het pakket heeft de steun van LTO Nederland, NZO, Nevedi, NAJK en NMV, schrijft Van Dam. De maatregelen zouden ruim voldoende zijn om volgend jaar onder het fosfaatplafond te komen. Dit jaar is de verwachte overschrijding van het plafond 6,6 miljoen kilo, heeft het CBS becijferd. Vorig jaar was dat 7,2 miljoen kilo.

Fosfaatakkoord met drie pijlers

Het totale maatregelenpakket moet een fosfaatreductie opleveren van 8,2 miljoen kilo. Dat moet ruim voldoende zijn om weer onder het landelijke fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo te komen. De reductie bestaat uit drie pijlers. Klik hieronder op de rode iconen voor meer informatie per pijler.


Geld van EZ en sector

Staatssecretaris Van Dam trekt €30 miljoen uit voor de fosfaatproblematiek, daarvan is €25 miljoen bestemd voor de melkveehouderij. De zuivelsector verdubbelt dat bedrag. Daarmee is €50 miljoen beschikbaar voor reductie van de melkveestapel. Verder staan de gezamenlijke banken garant voor de voorschotregeling voor bedrijfsbeëindiging.

De €30 miljoen van EZ bestaat voor €23 miljoen uit de crisispot van de EU en €7 miljoen is extra geld uit de begroting. Naast de €25 miljoen voor de melkveehouderij wordt €5 miljoen ingezet voor maatregelen in de varkenshouderij. Van Dam noemt daarbij het versnellen van maatregelen uit het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij.

Behoud derogatie

Met de plannen moet Van Dam op pad naar Brussel om de derogatie voor 2017 te kunnen behouden en te kunnen onderhandelen over verlenging vanaf 2018. Maandag 21 november is een delegatie met het pakket maatregelen onder de arm afgereisd naar Brussel voor een eerste verkenning.

Hoge kosten bij verlies derogatie

Verlies van derogatie zou de totale Nederlandse zuivelsector tot bijna een miljard euro kunnen kosten, berekende Wageningen Economic Research. Volgens CBS zou de melkveestapel zonder derogatie met circa 480.000 koeien moeten krimpen. Zonder derogatie worden de mestafzetkosten hoger en moet meer kunstmest aangekocht worden. Dat kan een bedrijf met 100 koeien tot ruim €20.000 per jaar kosten.

Hieronder een tijdlijn over fosfaatrechten.