Premium
Een vracht mest wordt gelost bij een mestopslag. De hoop is gevestigd op een mooi voorjaar, waardoor er veel dierlijke mest aangewend kan worden om de druk op de markt wat te verlagen. - Foto: Koos Groenewold AlgemeenAchtergrond

Fors minder plaatsingsruimte voor mest

Reacties

 1. Tot mijn spijt is er inderdaad een fout geslopen in de berekening over het effect van de Natura 2000-gebieden. Het effect kan oplopen tot 4,8 miljoen kilo N, in plaats van 48 miljoen kilo. Dat maakt inderdaad een groot verschil. Het artikel is inmiddels aangepast.
  Ik maak overigens de vergelijking met de plaatsingsruimte die er zou zijn zonder het afbouwpad van derogatie. Daarom reken ik de maatregelen die vorig jaar al van kracht werden ook mee.

 2. Bufferzones waren er al, ja, 55000 hectare afgepakt, nv gebieden lukraak aangewezen, alle andere bronnen geen last. Ander woord voor ijskoude sanering.

 3. Frankrijk is een heerlijk land. De mestnormen per koe zijn lager terwijl de zwarte koeien meer geven dan de nederlandse. Daarnaast zijn die uitstootnormen voor koeien lager voor jonge boeren zodat zij makkelijker de normen halen. Prachtig.

  1. Armer
   Wat zijn bij jullie de excretienormen voor jongvee voor de melkveehouderij
   Kalveren tot 1 jaar en boven 1 jaar?

  2. Wat is de Franse stikstof excretie voor Holstein koe die 10.000 kg melk geeft?

 4. Rekenen Mariska is niet jouw sterkste kant.
  De N2000 hectares van 60.000 geven geen 48 miljoen kilo N aan minder mestplaatsingsruimte maar slechts 4,8 miljoen als ze al allemaal meededen aan derogatie. Bovendien gold deze maatregel vorig jaar volgens mij ook al.
  De derogatienormen gaan met 10 kilo N per ha omlaag. Bij een gelijkblijvende oppervlakte derogatie van 700000 ha scheelt dit 7 miljoen. Hier bovenop komt nog het effect van de verschuiving van de NV gebieden. Stel 300000 ha x 20 kilo N is 6 miljoen.
  De bufferstroken waren er vorig jaar ook al.
  Ik kom dus grofweg op een verlaging van 18 miljoen kilo ipv jouw 70 miljoen.
  In 2019 is een internetconsultatie geweest over excretiecijfers . Het Rijk kwam toen met sterk verlaagde normen vooral voor de zoogkoeienhouderij. Daarna is er nog een CDM advies geweest over normen voor vleesvee, waarbij deze nog verder naar beneden werden bijgesteld.
  Indien deze normen geïntroduceerd waren ,scheelde dat 4 miljoen kilo N. Deze theoretische niet aanwezige mest moet nu via de mestmarkt verantwoord worden.
  Het argument van niet aanpassen van de normen is kul omdat voor de meeste zoogkoeien geen quota gelden en deze nu dus ook al vergroot hadden kunnen worden maar vanwege de matige rentabiliteit zal dit niet gebeuren.
  Ik las pas ergens dat in Frankrijk een pink voor de melkveehouderij een excretie heeft van 42 kilo terwijl het in Nederland 66 kilo.
  Misschien jullie hier Europees eens onderzoek naar doen.

  1. Mariska
   Ik zie geen reactie van jou. Ik neem dus aan dat mijn rekenwerk klopt.
   De minder plaatsingsruimte is dus geen 18 tot 20% maar een factor vier lager.
   Het artikel aanpassen lijkt mij wel zo correct.

  2. Zie boven mijn reactie. Ik heb inderdaad een fout gemaakt in de berekening van het effect van het verlies van derogatie in de Natura 2000-gebieden. Het is inmiddels aangepast.

Beheer
WP Admin