Met name in de tweede helft van afgelopen jaar zag ForFarmers, in tegenstelling tot de eerste helft, de resultaten verbeteren. - Foto: ForFarmers AlgemeenNieuws

ForFarmers verliest € 1 miljoen, maar ziet resultaten verbeteren

ForFarmers boekt over 2023 een nettoverlies van € 1 miljoen. Dat kwam door eenmalige kosten, onder andere voor een reorganisatie waarbij tientallen banen verloren gingen. Zonder dit soort incidentele posten boekte het bedrijf een winst van €22,7 miljoen, bijna een kwart minder dan een jaar eerder.

Reden voor het veevoerbedrijf om toch een dividend uit te keren van € 0,15 per aandeel. Deze uitkering komt volledig ten laste van het eigen vermogen, maar dat moet volgens financieel directeur Hans Kerkhoven gezien de huidige ontwikkeling van de cashflow geen probleem zijn.

Met name in de tweede helft van afgelopen jaar zag ForFarmers, in tegenstelling tot de eerste helft, de resultaten verbeteren. CEO Pieter Wolleswinkel vult aan dat de coöperatie FromFarmers grootaandeelhouder is in ForFarmers. “Dit betekent dat ongeveer de helft van het uit te keren dividend bij boeren terecht komt”, aldus Wolleswinkel. Geld dat ze volgens hem in de huidige onzekere tijden goed kunnen gebruiken.

Het veevoerbedrijf zag de omzet afgelopen jaar met 10,3% dalen naar ruim € 2,9 miljard. Dit was met name een gevolg van dalende grondstof- en energieprijzen, en lagere volumes. De onderliggende winst daalde naar € 22,7 miljoen (2022: € 30 miljoen). De daling is vooral een gevolg van lagere productievolumes en hogere personeelskosten, al werden die deels gecompenseerd door een daling van het aantal werknemers. Ook de overheadkosten zijn iets gedaald.

200 medewerkers verloren hun baan

Het nettoverlies kwam als gevolg van incidentele kosten uit op € 1 miljoen. Zo was er sprake van herstructureringskosten van € 7,2 miljoen. Dit als gevolg van de aangepaste strategie waarin sprake is van een verschuiving van verantwoordelijkheden van centraal naar decentraal. Ook verloren 200 medewerkers hun baan en werd er afgeboekt op activa in België (€ 4,7 miljoen) en het Verenigd Koninkrijk (VK) (€ 9,1miljoen).

De brutowinst daalde met 3,5% tot € 477,3 miljoen als gevolg van volumedaling en volatiele grondstof- en kunstmestprijzen. Met name de daling van kunstmestprijzen zette de brutomarge in de eerste helft van het jaar onder druk. In de tweede helft van het jaar was sprake van een stijging van de brutowinst, zowel ten opzichte van de eerste helft van 2023 als de tweede helft van 2022. Lagere grondstofprijzen en de lokale aanpak lagen hieraan ten grondslag. Uiteindelijk verbeterde de brutowinstmarge volgens Kerkhoven van 15% in 2022 naar 16% in 2023.

Brutowinst cluster Nederland/België omlaag

De brutowinst in cluster Nederland/België daalde gedurende het hele jaar als gevolg van scherpere voerprijzen, lagere volumes (met name in België), en de daling van de prijzen van kunstmest. Cluster Duitsland/Polen liet een verbetering zien, onder meer ook door een betere productmix. Begin dit jaar rondde ForFarmers de overname van het Poolse veevoerbedrijf Piast af. Hiermee versterkt ForFarmers zijn positie in met name de Poolse pluimveesector, een belangrijk groeimarkt voor de onderneming.

In het VK bleef de brutowinst stabiel. In de Britse melkveesector groeiden de volumes. De vrije varkens- en vleeskuikenmarkt wordt echter kleiner doordat er steeds meer ketenintegratie optreedt. Deze trend zette verder door, met verlies aan volumes tot gevolg. Begin 2023 besloot ForFarmers, na bezwaren van de Britse mededingingsautoriteit CMA, af te zien van een voorgenomen joint venture met 2Agriculture. Teleurstellend omdat het veevoerbedrijf deze samenwerking zag als antwoord op de steeds verder geïntegreerde pluimveemarkt in het VK. Om de resultaten in het VK te verbeteren is nu een reorganisatie aangekondigd. Zo worden er twee fabrieken afgestoten en verliezen 80 werknemers, in het management en op kantoor, hun baan.

Ongewis over gevolgen opkoopregeling

Het totale volume afgezet voer daalde met 6,7% naar 8,4 miljoen ton, waarvan 1,6% als gevolg van de verkoop van de Belgische mengvoeractiviteiten. Autonoom daalde het volume met 5,1% ten opzichte van vorig jaar. Ongeveer de helft van deze daling was het gevolg van een gedaald volume varkensvoer.

Het volume mengvoer daalde met 6,6% naar 5,9 miljoen ton. Autonoom ging het om een daling van 5,2%. Zonder de Belgische volumes lag het mengvoervolume in de tweede helft van 2023 in lijn met de eerste helft (-1%). Dit geeft volgens ForFarmers aan dat het bedrijf zijn positie in een licht krimpende markt heeft weten te verstevigen in de tweede helft van 2023. In Nederland is het huidige productieapparaat momenteel in balans met de vraag. Wat de gevolgen van de opkoopregeling gaan zijn is nog ongewis.

Lees ook: ForFarmers doet overname in Britse paardensector

Reacties

  1. Groeien is leuker dan krimpen. Goedkoper ook: personeel erbij is heel anders dan personeel ontslaan (ontslagvergoeding). Ander nadeel is bij krimp dat je geen jonge mensen aanneemt omdat er toch al personeel uit moet. Hierdoor vergrijst je personeel.

Beheer
WP Admin