Partner
AlgemeenPartner

Food of the Future wint publieksprijs Food Forward

Van reststromen nieuwe producten maken, dat is het doel van Elise Brugman en Hilly Lautenbach. Hun concept Food of the Future won de publieksprijs op het slotevenement van Rabo Food Forward in de regio Groningen-Drenthe.

De Rabobank-studio in Utrecht vormde het decor voor het sluitstuk van de Food Forward Track in de noordelijke regio. Het afgelopen half jaar werkten lokale producenten, retailers, duurzame ondernemers en betrokken consumenten samen aan ideeën die bijdragen aan een gezonder voedselsysteem. Hieruit rolden twee concepten, die aan het virtueel aanwezige publiek werden gepresenteerd.

Martin Eising, Directeur Coöperatieve Rabobank Groningen Drenthe, stelt de deelnemers aan het begin van het evenement nog even gerust. “Niet alles hoeft te slagen, dat gebeurt in het echte leven ook niet.” De directeur benadrukt dat het doel van deze Track vooral is om mensen te verbinden die met elkaar de voedseltransitie kunnen bespoedigen.

Als gastheer Max Christern hem vraagt naar zijn verwachtingen voor de avond, zegt Eising dat hij vooral hoopt verrast te worden. “Ik weet waar deze regio al goed in is en waar nog kansen liggen, bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit, gezonde voeding en het tegengaan van voedselverspilling. Als er ideeën tussen zitten die zich daarop toespitsen, zou dat heel mooi zijn.”

Op expeditie

Die verwachting lost Anita van der Noord direct in. Zij pitcht ‘Expeditie Voedselverwondering’, een concept dat kinderen middels een spannende speurtocht laat zien, horen, proeven, ruiken en voelen waar eten vandaan komt. Het doel is om zo spelenderwijs duidelijk te maken wat de relatie is tussen voeding en gezondheid. Belangrijke kennis, zegt Van der Noord. Zeker nu steeds meer kinderen al op jonge leeftijd kampen met ziekten als obesitas en diabetes.

Een locatie voor de expeditie is al gevonden in de Koloniën van de Weldadigheid in Veenhuizen. De komende tijd wil Van der Noord in contact komen met bevlogen ondernemers en producenten die kunnen helpen de expeditie te realiseren.

De tweekoppige jury bestaat uit Andrew Simons (kwartiermaker van De Gezonde Basisschool) en Saskia van der Laan (programmamanager business solutions bij de stichting Samen tegen voedselverspilling). Van der Laan is na de pitch vooral benieuwd waarom dit concept juist in deze regio kan slagen. Van der Noord wijst op de land- en akkerbouw die in Groningen en Drenthe volop aanwezig is. Ook is er in bijvoorbeeld Oost-Groningen bovengemiddeld veel overgewicht onder kinderen, zegt Van der Noord. “Juist daar kan zo’n expeditie veel impact hebben.”

Tekst gaat door onder de video

Afval als businessmodel

Als tweede is Elise Brugman aan de beurt. Zij pitcht ‘Food of the Future’, het initiatief dat ze samen met collega Hilly Lautenbach startte tijdens haar afstudeerstage en dat, mede dankzij hun deelname aan de Food Forward Track, het afgelopen jaar verder vorm heeft gekregen.

Met ‘Food of the Future’ willen ze van bestaande reststromen en tijdelijke overschotten nieuwe – liefst houdbare – producten maken. Dit biedt niet alleen een extra afzetmogelijkheid voor de producent, maar gaat tegelijkertijd voedselverspilling tegen. En dat op dit vlak nog winst te behalen is, staat buiten kijf. “Op dit moment gaat een vierde van het voedsel verloren”, zegt Brugman. “Deze manier van produceren is uitputtend en vraagt om verandering.”

Food of the Future wil ondernemers ontlasten door het hele proces uit handen te nemen: van het in kaart brengen van reststromen, tot productontwikkeling én marketing. Brugman: “Want als het nieuwe product vervolgens op de plank blijft liggen, schiet het nog niet op.”

Het eerste wapenfeit van de groep is een zwampasta, die voor 20 procent bestaat uit oesterzwammen gekweekt op koffiedik. Gevraagd naar hun ambities voor de komende jaren door jurylid Andrew Simons zegt Brugman ‘Food of the Future’ vooral te willen verbreden, door nog meer producten in de markt te zetten.

Tekst gaat door onder de foto

Anita van der Noord van ‘Expeditie Voedselverwondering’ en Elise Brugman van ‘Food of the Future’ (rechts) krijgen hun Cheque Food Forward uitgereikt. - Foto: Rabobank
Anita van der Noord van ‘Expeditie Voedselverwondering’ en Elise Brugman van ‘Food of the Future’ (rechts) krijgen hun Cheque Food Forward uitgereikt. - Foto: Rabobank

Om te groeien is het ook belangrijk het aantal verkooppunten uit te breiden, erkent de ondernemer, al hoeft dat wat haar betreft niet per se bij de grote supermarktketens te zijn. “We richten ons nu juist op speciaalzaken, want daar komen mensen die het verhaal achter een product willen horen. Natuurlijk zou het fantastisch zijn als de producten ooit ook bij Albert Heijn of Jumbo verkrijgbaar zijn, maar het is niet het streven. Het hoeft ook niet altijd. Als klein bedrijf kun je ook impact maken.”

Tekst gaat door onder de video

Cheques en samenwerking

Terwijl de mensen thuis kunnen stemmen op hun favoriete pitch, blikken Eising en Christern alvast terug op een geslaagde avond. Eising: “Uit dit traject zijn twee concepten gekomen die kans van slagen hebben. Ik ben heel trots en vond het gaaf om te zien.”

De pitchavond is traditioneel het sluitstuk van de Food Forward Track, maar Rabobank zal deze projecten ook in de toekomst blijven ondersteunen, belooft Eising. “Dat kan financieel zijn, maar zeker ook qua netwerk, kennis en coaching.”

Om Expeditie Voedselverwondering en Food of the Future een kickstart te geven, krijgen Brugman en Van der Noord beiden alvast een cheque overhandigd van duizend euro. Ook krijgt ze een workshop aangeboden en een zogeheten ‘Idea refinement sessie’, om met behulp van deskundigen hun concept nog verder scherp te stellen.

Tot slot krijgt Brugman nóg een cheque van duizend euro overhandigd, als blijkt dat ‘Food of the Future’ de meeste stemmen heeft gekregen uit het publiek. “Fantastisch”, zegt ze. Ondertussen is ze ook al met Van der Noord in gesprek geraakt over hoe de twee concepten elkaar zouden kunnen versterken. “Expeditie Food of the Future?” De deelnemers lachen. Ze sluiten het niet uit.

Beheer
WP Admin