Partner
Food Hub en Rabobank ontwikkelden het Food Forward Membership. Dit is een blijvende community voor iedereen die wil bijdragen aan een toekomstbestendig voedselsysteem. - Foto: Rabobank AlgemeenPartner

Food Forward Membership: een community van veranderaars

Welke innovatieve oplossingen zijn er voor maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie, regionale voedselsystemen en de eiwittransitie? Het Rabo Food Forward programma leverde de afgelopen drie jaar veel voedseloplossingen op voor tal van uitdagingen. We zetten de meest voorkomende thema’s, uitdagingen en oplossingen op een rij.

Meer lokaal eten

Een vaak genoemd thema tijdens Food Forward was meer lokaal eten, zorgen voor meer regionale afzet, in kortere ketens, zodat we tot een meer sluitende kringloop in de voedselketen komen. Tegelijkertijd het beter positioneren van het agrarisch product door verbinding tussen boer en consument te leggen. Zo ontstaat er meer waardering voor boeren en kunnen zij een hogere prijs vragen voor hun producten wat hen ondersteunt in het duurzamer produceren.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Eén van de grote drempels in het realiseren van dergelijke lokale afzet is vaak de distributie. Het is weinig efficiënt en duurzaam om elke boer met zijn of haar auto langs alle afnemers te laten rijden. Tegelijkertijd is de schaal van het aantal bestellingen vaak te klein voor groothandels om op te pakken. Er moeten dus slimmere oplossingen komen voor dit vraagstuk.

Zuinig omgaan met energie

Het gesprek aan vele keukentafels gaat over de stijgende kosten voor de boodschappen en energie en de impact van ons huidige gebruik van fossiele brandstoffen op de toekomst. De overgang naar energiezuinig wonen en ondernemen zijn dan ook belangrijke opgaven. We moeten met elkaar manieren bedenken om ons verbruik te veranderen en productie te innoveren.

Enerzijds betekent dit zuiniger omgaan met onze energie; lampen uit in kamers waar je niet bent, de thermostaat een graad lager en minder lang douchen. Anderzijds moeten we innovaties als zonnepanelen, warmtepompen en elektrische vervoersmiddelen omarmen. Boeren doen dat al jaren met geothermie, vergisting, warmtekrachtkoppelingen en warmte- en koudeopslag. Welke sector-doorsnijdende synergiën zijn hier te bereiken?

Minder weggooien en verspillen

Circulariteit is eveneens een veel besproken thema. In de natuur heeft alles een functie. Niets wordt weggegooid of verspild. Alles is onderdeel van de ‘circle of life’. Wij mensen kunnen hier nog veel van leren. Van lineair denken, waarbij we onze grondstoffen uitputten, naar een circulair model. Dit begint met het gebruiken van wat je al hebt en deze grondstoffen zo duurzaam en volledig mogelijk waarde geven.

Eiwittransitie

Alomtegenwoordig is de eiwittransitie. Wereldwijd zal de vraag naar eiwitten de komende jaren structureel toenemen. Als we deze vraag alleen invullen met dierlijke eiwitten leidt dit tot de nodige uitdagingen, waaronder de belasting van ons klimaat door vlees- en zuivelproductie. Dit kunnen we veranderen door de ontwikkeling van duurzame alternatieve eiwitten, het verduurzamen van de productie van dierlijke eiwitten en de verschuiving naar een meer plantaardig dieet.

Food Forward Membership – Samen versnellen we voedselvraagstukken

Of ze nu voortkomen uit Food Forward of daarbuiten: alle nieuwe voedseloplossingen en ideeën van voedselveranderaars en -verbeteraars moeten kunnen groeien. Dit kunnen zij niet alleen. Daarom ontwikkelden Food Hub en Rabobank het Food Forward Membership. Dit is een blijvende community voor iedereen die wil bijdragen aan een toekomstbestendig voedselsysteem. Grote of kleine ideeën, sectorspecifiek of sectoroverstijgend, regionaal, nationaal of juist internationaal: in deze community is plek voor iedereen met een voedseloplossing voor de toekomst of met een hulpvraag.

Tekst gaat door onder de foto

In het Food Forward Membership helpen voedselveranderaars elkaar. Of je nu (voedsel)producent bent op zoek naar een investeerder of een groter netwerk, of naar kennis over regelgeving: voor iedereen is er een plek. - Foto: Rabobank
In het Food Forward Membership helpen voedselveranderaars elkaar. Of je nu (voedsel)producent bent op zoek naar een investeerder of een groter netwerk, of naar kennis over regelgeving: voor iedereen is er een plek. - Foto: Rabobank

In het Food Forward Membership helpen voedselveranderaars elkaar. Of je nu (voedsel)producent bent op zoek naar een investeerder of een groter netwerk, of naar kennis over regelgeving: voor iedereen is er een plek. Je krijgt toegang tot financierings-, netwerk- en kennispartners en tot een groot assortiment aan ondernemerschapprogramma’s. Daarnaast krijg je inzicht in relevante events en worden de laatste actualiteiten met je gedeeld. Wil jij ook deel uitmaken van deze innovatieve community van voedselveranderaars? Meld je nu aan voor het Food Forward Membership.

Beheer
WP Admin