Onder de naam 'Lekker Lupine' wordt geprobeerd om de om de lupineboon, een voedzaam, eiwitrijk gewas, meer bekendheid te geven. AlgemeenPartner

Food Forward Membership: community voor duurzame voedselproducten

Het driejarige Rabo Food Forward-traject brengt het Food Forward Membership voort. Een community die ondernemers in de voedselsector met elkaar en de rest van de keten verbindt.

Ruim drie jaar geleden ging Rabo Food Forward van start. In een tent op een erf in Friesland wisselden agrariërs, retailers, ondernemers, consumenten en andere betrokkenen gedachten uit over de houdbaarheid van het voedselsysteem. En ideeën om dat systeem duurzamer te maken. Na Friesland trok de Food Forward-karavaan het hele land door, om op eenzelfde manier voedseloplossingen te bedenken. Meer dan 200 deelnemers doorliepen een programma dat ontworpen is om hun ideeën door te ontwikkelen naar levensvatbare concepten. De meeste van deze deelnemers maken nu deel uit van het recent gelanceerde Food Forward Membership; een community die voedselveranderaars met elkaar en met financierings-, netwerk- en kennispartners verbindt.

Tijdens drie jaar Rabo Food Forward gingen meer dan 200 deelnemers On Track; een intensief 5-delig programma. Door On Track kwamen ze in contact met andere ondernemers uit de voedselketen. Leerden om innovatief en oplossingsgericht te denken, te prototypen en hun pitches aan te scherpen. Sommige ideeën groeiden en werden rijker. Anderen bleken niet levensvatbaar. Er ontstonden connecties tussen deelnemers uit verschillende Food Forward-edities. Maar bovenal ontstond het inzicht dat de eind-pitch een start is. Dat de echte klus dan pas begint. En dat die klus alleen kan worden geklaard met de hulp van alle spelers in het food en agrarische ecosysteem.

Meer distributie kracht voor de lupineboon

Dat ervaarden ook biodynamisch akkerbouwer André Jurrius en marketeer Marieke Laméris. Zij ontmoetten elkaar tijdens de Gelderland-editie van Rabo Food Forward. Samen startten zij Lekker Lupine om de lupineboon, een voedzaam, eiwitrijk gewas, meer bekendheid te geven. Ze werkten samen met chefs en food designers om de toepassing en verwerking van de boon in gerechten en recepten te verkennen. Kregen deze lokale boon op de kaart tijdens Dutch Food Week en het WK Volleybal. Zetten een landelijk netwerken van lupinetelers op. En weten via een samenwerking met bedrijfscateraars ook de weg naar bedrijfsrestaurants te vinden. Een volgende stap is toegang tot afzet- en distributie kanalen richting de consument.

Zicht op reststromen en tijdelijke overschotten

Een ander duo, Elise Brugman en Hilly Lautenbach, ontwikkelt zijn concept tijdens de Groningen-Drenthe editie van Rabo Food Forward. Met hun ‘Food of the Future’-concept maken ze van bestaande reststromen en tijdelijke overschotten nieuwe – liefst houdbare – producten. Dit biedt niet alleen een extra afzetmogelijkheid voor de producent, maar gaat tegelijkertijd voedselverspilling tegen.

Food of the Future wil ondernemers ontlasten door het hele proces uit handen te nemen: van het in kaart brengen van reststromen, tot productontwikkeling én marketing. Het eerste wapenfeit van de groep is een zwampasta, die voor 20 procent bestaat uit oesterzwammen gekweekt op koffiedik. Om te groeien is het belangrijk het aantal verkooppunten uit te breiden. Ook heeft het duo meer zicht nodig op welke ondernemers, waar, wanneer met welke reststromen of tijdelijke overschotten zitten om ze te helpen met het verwaarden ervan.

Food Forward Membership

Voor de hulpvragen zoals hierboven beschreven is Food Forward Membership ontwikkeld. Food Forward Membership is een blijvende community voor iedereen met ideeën over hoe we onze voedselproductie en -consumptie duurzamer kunnen maken. Grote of kleine ideeën, sector specifiek of sector overstijgend, incrementeel of disruptief, regionaal of nationaal of juist internationaal; voor iedereen met een voedseloplossing voor de toekomst en hulpvragen om deze verder te brengen is plek in de community. In Food Forward Membership helpen voedselveranderaars elkaar en hebben ze ook toegang tot financierings-, netwerk- en kennispartners. Om samenwerking op gang te brengen ie voor de transitie naar duurzame voedselproductie nodig is.

Beheer
WP Admin