In Flevoland en Zuid-Holland zijn in 2022 de meeste kilo’s aan consumptieaardappelen per hectare geoogst. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Flevoland en Zuid-Holland oogsten meeste consumptieaardappelen

Als de domste boeren de dikste piepers hebben, dan wonen ze in Flevoland en Zuid-Holland. De Zeeuwen kunnen bij lange na niet tippen aan de kilo’s consumptieaardappelen bij hun ‘bovenburen’. Ook in Drenthe komen ze er bekaaid vanaf.

In Flevoland en Zuid-Holland zijn in 2022 de meeste kilo’s aan consumptieaardappelen per hectare geoogst. In Zeeland en Drenthe waren de opbrengsten per hectare afgelopen jaar maar matig. Het verschil tussen deze provincies bedraagt dit keer zo’n 8 ton per hectare.

In twee provincies pakte de gemiddelde opbrengst van consumptieaardappelen hoger uit dan 50 ton per hectare, zo blijkt uit de definitieve oogstraming van het statistische bureau CBS. In Flevoland en Zuid-Holland werd 50,5 ton per hectare geoogst. De opbrengsten in met name Zeeland maar ook Noord-Holland en Drenthe bleven daar met rond de 42,5 ton per hectare ver van verwijderd.

3,58 miljoen ton consumptieaardappelen

De totale oogst aan consumptieaardappelen komt volgens de definitieve oogstraming uit op 3,58 miljoen ton. Dat is 290.000 ton (8,8%) meer dan in 2021. Dat is een groot verschil, maar het verschil met de definitieve oogstraming is veel kleiner dan ten opzichte van de prognose die in oktober vorig jaar werd gepresenteerd. Toen ging het CBS uit van een productie van 3,93 miljoen ton.

Daarmee was Nederland de grote uitzondering in Noordwest-Europa, want in Duitsland, België en Frankrijk werd als gevolg van de hete en zeer droge zomer minder geoogst dan in 2021.

Aardappelprijs

Voor de aardappelprijs is het wel gunstig dat de definitieve oogstraming liefst 350.000 ton lager uitvalt dan de voorlopige raming. Aan de andere kant had de markt dat al aardig ingeschat. Ook de Noordwest-Europese aardappeltelersorganisatie NEPG zat met haar raming van 3,68 miljoen ton al een heel eind in de goede richting. De NEPG-inschatting voor Nederland dateert al van begin november en is sindsdien niet aangepast.

Het cijfer van de definitieve oogstraming van het CBS ligt slechts een fractie boven het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat komt omdat het geoogste areaal consumptieaardappelen een fractie boven het gemiddelde ligt, terwijl de opbrengsten met 47,1 ton per hectare juist licht lager uitpakken dan in voorgaande jaren.

Met het grootste areaal en opbrengsten die bijna de 50 ton per hectare halen, heeft Noord-Brabant het grootste aandeel (bijna 26%) in de totale Nederlandse consumptieaardappelen. Zeeland heeft ook een flink aandeel in het areaal, maar de bijdrage in de productie valt door lagere opbrengsten iets lager uit met 17%. Zuid-Holland steekt met 13% van de productie nog net boven de 12,6% consumptieaardappelen van Flevolandse bodem uit.

Opbrengsten Zeeland 42,3 ton per hectare

De opbrengsten in Zeeland zijn in 2022 blijven steken op 42,3 ton per hectare. Dat is 2 tot 3,5 ton lager dan in de voorgaande drie jaar. En dat waren ook al geen hoogvliegers, want sinds 2000 werd in deze provincie gemiddeld meer dan 46 ton van een bunder gehaald. In die periode waren zes jaren met opbrengsten boven de 50 ton; de laatste keer was in 2017. De hoogste opbrengst staat op naam van 2002 met bijna 52 ton per hectare.

Flevoland net boven de 50 ton

In Flevoland daarentegen zijn opbrengsten van minder dan 50 ton eerder uitzondering dan regel. Sinds 2000 is het vier keer voorgekomen dat minder dan 50 ton werd geoogst. Opvallend daarbij is dat het pas sinds 2015 het geval is (2015, 2016, 2018 en 2021). In 2021 was de opbrengst het laagst met 44,9 ton. Het afgelopen jaar lag de opbrengst wel weer net boven de 50 ton. De hoogste opbrengst is in 2000 gemeten met gemiddeld meer dan 60 ton per hectare. Daarbij komt dat ook het areaal consumptieaardappelen in Flevoland inmiddels zo’n 37% kleiner is dan in 2000.

In Noord-Brabant bereikte het areaal consumptieaardappelen in 2019 zijn piek met iets meer dan 20.000 hectare. Daarna zakte de teelt wat terug om in 2022 weer wat te herstellen tot bijna 19.000 hectare. De opbrengsten blijven de laatste jaren net onder de 50 ton steken, terwijl de telers voor 2018 gewend waren aan opbrengsten van gemiddeld ruim boven de 50 ton. De meeste tonnen zijn behaald in 2011 (57,3 ton). De grootste uitschieter was echter 2016, maar dan in negatieve zin. In dat jaar bleven de opbrengsten steken op 43,2 ton en dat was zelfs nog een halve ton minder dan in het extreem droge jaar 2018.

Flinke schommelingen in Drenthe

In Drenthe zijn ze wel gewend aan flinke schommelingen in de opbrengsten. Afgelopen jaar bleven de opbrengsten weer eens flink achter bij normaal met 42,7 ton per hectare. Het langjarig gemiddelde ligt in dit gebied voor consumptieaardappelen op 46 tot 47 ton per hectare. Sinds 2000 zijn er drie jaren geweest met minder dan 40 ton per bunder (2001, 2003, en 2018). Daar staat tegenover dat er zes jaren waren met meer dan 50 ton.

Beheer
WP Admin