Een nieuwe, moderne veewagen die bestemd is voor het vervoer van biggen en speenbiggen naar Duitsland. - Foto: Bert Jansen VarkensNieuws

Extra reiniging en ontsmetting veetransport uit Duitsland

Diertransporten uit Duitsland moeten extra worden gereinigd en ontsmet na aankomst in Nederland.

Aanleiding voor de maatregel is een nieuwe uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Cottbus (Duitsland) op een bedrijf met elf varkens.

Diertransporten (leeg of geladen) voor evenhoevigen moeten bij een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, slachthuis of verzamelcentrum worden ontsmet en gereinigd.

De tweede reiniging en ontsmetting is al verplicht voor de EU-risicolanden Bulgarije, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Italië. Verplichting geldt ook voor alle landen buiten de Europese Unie, de zogenoemde derde landen.

Beheer
WP Admin