De Europese Commissie stelt dat lidstaten makkelijker uitzonderingen mogen geven op regels voor bodembedekking, ploegen en gewasrotaties in bepaalde gebieden, onder buitengewone omstandigheden. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Europese Commissie versoepelt landbouwbeleid: verplichte braak vervalt

De verplichte braak vervalt definitief. Dat is een van de versoepelingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) die de Europese Commissie vrijdagmiddag 15 maart heeft aangekondigd om boeren te ontlasten. Het gaat om de zogenoemde conditionalilteit nummer 8, een van de 9 voorwaarden voor de basispremie.

In plaats van een verplicht percentage van het areaal braak of niet-productief te houden, mogen boeren kiezen voor deelname aan de eco-regeling. Dan kun je tegen betaling een deel van het areaal niet-productief laten of nieuwe landschapselementen oprichten. Voor dit jaar was deze verplichting al opgeschort. De regel vervalt nu voor de verdere looptijd van het huidige GLB. Dat is tot en met 2027.

Ook conditionaliteit nummer 7 (verplichte gewasrotatie) verandert. Er komt meer flexibiliteit in de manier om te voldoen aan de verplichte gewasrotatie. Het kan door gewasrotatie of door gewasdiversificatie. Deze versoepeling hangt mede af van de keuzes die de lidstaten hierover maken.

Meer ruimte invulling bodembedekking

Daarnaast komt er meer ruimte voor de invulling van conditionaliteit nummer 6, die betrekking heeft op bodembedekking. Lidstaten krijgen meer ruimte om zelf te bepalen welke periode gevoelig is voor erosie, en hoe lang een perceel kaal mag liggen.

Aanvullend hierop stelt de Commissie voor dat lidstaten makkelijker uitzonderingen mogen geven op regels voor bodembedekking, ploegen en gewasrotaties in bepaalde gebieden, onder buitengewone omstandigheden. Genoemd wordt een situatie waarin grote wildschade het nodig maakt om grasland te scheuren in Natura 2000-gebied.

Er komt ook meer ruimte voor lidstaten om bij extreem weer uitzonderingen toe te passen op de conditionaliteiten. Hoe dit precies uitpakt voor Nederlandse boeren is nog niet goed te zeggen.

Minder controles bij kleinere bedrijven

Tot slot worden bedrijven kleiner dan 10 hectare vrijgesteld van controles en sancties op de conditionaliteiten. Zo wil de Europese Commissie de administratieve last van het GLB verkleinen. Deze kleine bedrijven zijn goed voor 65% van het totale aantal deelnemers aan het GLB.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt dat het pakket een reactie is op de honderden verzoeken die de Commissie heeft gekregen van boerenorganisaties in de lidstaten van de Europese Unie. Het is een aanvulling op enkele maatregelen voor de korte termijn die al eerder waren aangekondigd. Er is bovendien meer onderweg. De Commissie heeft een lijst opgesteld van punten waarover ze verder wil nadenken in samenspraak met de ministers van landbouw.

Lees meer artikelen over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Reacties

  1. Het begint te kriebelen met de verkiezingen in aantocht, bang voor een ruk naar rechts..? Hoogtijd voor een plan van aanpak voor een grasderogatie.

Beheer
WP Admin