De Europese Commissie wil het vervoer van kalveren jonger dan 5 weken verbieden, tenzij de dieren over minder dan 50 kilometer vervoerd worden. De kalveren zouden voor transport ook minimaal 50 kilogram moeten wegen. - Foto: Ronald Hissink AlgemeenNieuws

Europese Commissie: geen vervoer kalf jonger dan 5 weken

De Europese Commissie wil het vervoer van kalveren jonger dan 5 weken verbieden, tenzij de dieren over minder dan 50 kilometer vervoerd worden. De kalveren zouden voor transport ook minimaal 50 kilogram moeten wegen.

Dat staat in een conceptvoorstel voor de nieuwe Europese transportverordening. De Europese Commissie publiceert haar voorstel voor de nieuwe transportverordening naar verwachting volgende week, maar de tientallen pagina’s tellende conceptversie in formele opmaak en inclusief bijlagen is uitgelekt. Het is niet duidelijk of dit de definitieve versie is.

Op het moment blijven kalveren nog minimaal twee weken op een melkveebedrijf. Ook vanuit de Nederlandse politiek is echter aangedrongen op het verlengen van die termijn. Met het aanhouden van 4 weken zijn nu proeven gaande.

Commissie wil vervoer dieren strenger reguleren

Het conceptvoorstel van de Commissie bevat ook andere aangescherpte eisen. De Commissie wil het vervoer van dieren strenger reguleren. Koeien, varkens, schapen, geiten en paarden die naar de slacht gaan mogen niet langer dan 9 uur vervoerd worden. Als dieren voor een ander doel dan slacht vervoerd worden, mogen zij niet langer dan 21 uur vervoerd worden, met een pauze van 1 uur na de eerste 10 uur.

Voor kalveren, lammeren, veulens en jonge geiten die nog aan de melk zijn, wil de Commissie een maximale transportduur van 8 uur. Als de transportwagen uitgerust is met bepaalde voersystemen, zou dit opgerekt mogen worden naar twee keer 9 uur. Daartussen moeten een pauze zijn van een uur.

Twee jaar de tijd om te schakelen

De Commissie constateert dat de kosten voor melkveehouders omhoog gaan als kalveren langer op het melkveebedrijf blijven. Toch denkt de Commissie dat de impact voor de meeste boeren uiteindelijk positief zal zijn. Dit omdat zij meer betaald krijgen voor een kalf. Wel wil de Commissie dat bedrijven twee jaar de tijd krijgen om om te schakelen.

Voor de pluimveehouderij is in het voorstel een uitzondering opgenomen voor het vangen van pluimvee bij de poten. Over de huidige transportverordening zijn in Nederland rechtszaken geweest. Dit omdat in de huidige transportverordening geen duidelijke uitzondering staat voor de pluimveehouderij als het gaat om het oppakken van dieren bij de poten, iets wat bij andere diersoorten verboden is.

Kalversector ziet pijnpunten in nieuwe voorstellen

De voorgestelde 5-wekentermijn voor vervoer zou door de kalversector niet met gejuich zijn ontvangen. Wim Thus, voorzitter van de LTO-vakgroep kalverhouderij, is bekend met de signalen over de strekking van de nieuwe transportverordening. “Het aanvoeren van kalveren van 4 weken oud uit Duitsland vraagt al best wat aanpassingen, dat gaat niet vanzelf. Het opstarten gaat niet altijd makkelijker met oudere kalveren”, reageert hij desgevraagd. “Nu zou daar weer een week bijkomen, dat is een punt waar wij zeker over zouden willen discussiëren.” Ook op andere punten ziet de kalversector pijnpunten in de nieuwe voorstellen.

De denkrichting van de Europese Commissie is Thus al langer bekend, geeft hij aan. Aan de nieuwe transportverordening is al enkele jaren gewerkt. Hij benadrukt enerzijds dat er nog een heel traject te gaan is. Het voorstel moet eerst nog definitief door de Commissie gepubliceerd worden. Daarna volgt consultatie en discussie in het Europees Parlement en de Europese Raad. Er kan nog van alles aangepast worden. Tegelijk is wel duidelijk welke kant de Commissie op wil.

“Het is positief dat er duidelijkheid komt vanuit Europa, anders blijft het boven de markt hangen”, constateert hij. “De inhoud valt wel wat tegen, maar is niet heel verrassend.” Hij verwacht dat in consultaties nog discussie zal volgen over de onderzoeken die dienen als onderbouwing van bepaalde voorgestelde maatregelen.

Reacties

Beheer
WP Admin