Premium
De open dag trok circa 250 bezoekers. Dit is een van de vier afdelingen met 32 kraamopfokhokken. Via de luikjes in de achterwand kunnen de zuigende biggen het hok uit. - Foto's: Kees van Dooren VarkensErvaring

Nieuwbouw verenigt het beste voor varken en boer

De kraamopfokhokken hebben een familietrog met sensorvoeding en elektrisch verwamrde biggennesten. Voor goede grip voor de zeug heeft het rooster hooglaag-motief.

De varkenshouder heeft voor de nieuwbouw een drietal criteria geformuleerd waaraan de stal moet voldoen: goed voor het dierenwelzijn, goede arbeidsomstandigheden en een hoge productie.

Beheer
WP Admin