Premium
De rust in de VrijLevenStal valt op. Bijna alle koeien liggen in het zand. Het koele zand is ook een uitkomst op zeer hete dagen. - Foto's: Herbert Wiggerman RundveeErvaring

Concept VrijLevenStal met BeddingCleaner bevalt melkveehouder goed

De Vries pioniert met de vrijlevenstal en BeddingCleaner en leerde dus ook. Dat gold ook voor het aantal vierkante meters per koe. Om het zand droog genoeg te houden is 17 m2 per koe het optimum. In deze stal hebben de koeien 12 m2 per dier; een uitdaging dus.

Koeien, zandbedden en urine als kunstmestvervanger. Voor De Vries is het een duurzame aanpak.

Omdat de mestafzet vanwege de zanderige mest niet altijd makkelijk was, koos De Vries er tijdens de tweede winter voor om met dit systeem deels terug te grijpen op stro. De vrijloop bleef voor de ene helft zand, de andere helft werd weer stro. De Vries kon dat ook doen omdat hij zijn stroverdeler nooit heeft weggedaan. Tot 2021 – toen De Vries begon met het VrijLeven-concept en de BeddingCleaner – was dit een vrijloop met stro.

Na het zeven blijft een schoon zandbed achter. Tijdens de eerste winter zeefde De Vries twee keer per dag met de BeddingCleaner. Hij kwam echter tot de conclusie dat hij beter wat minder in de toplaag kon roeren en zo iets minder vervuilen. Nu zeeft hij één keer daags. Dat werkt beter en mest gaat evengoed dagvers de stal uit.

De opgeslagen mest is wel behoorlijke zanderig. Hoe meer ruimte per koe hoe minder zand in de mest achterblijft.

Omdat de mestafzet vanwege de zanderige mest niet altijd makkelijk was, koos De Vries er tijdens de tweede winter voor om met dit systeem deels terug te grijpen op stro. De vrijloop bleef voor de ene helft zand, de andere helft werd weer stro. De Vries kon dat ook doen omdat hij zijn stroverdeler nooit heeft weggedaan. Tot 2021 – toen De Vries begon met het VrijLeven-concept en de BeddingCleaner – was dit een vrijloop met stro.

Urine zakt door de zandbodem en belandt via drainageslangen in deze kuubsvaten even buiten de VrijLevenStal.

Floren de Vries rijdt met de BeddingCleaner door de stal; mest wordt uit het zand gezeefd en gaat dagvers de stal uit.

Beheer
WP Admin