Premium
Tegen de zijgevel van de varkensstal is een bezoekersruimte gebouwd, met zicht op de monomestvergister. - Foto's: Michel Velderman VarkensErvaring

Bronaanpak voor topfitte varkens met maximale groei

Boven de controlegang en het waterkanaal liggen betonroosters. Boven het mestkanaal metalen roosters, voor extra goede mestdoorlaat. Dit is een halve afdeling.

In de nieuwe stal komt een weegschaal om de gewichten van de varkens continu te monitoren. Bedrijfsleider Peter van Keulen is benieuwd hoe het gaat draaien.

De regelkast speelt een dubbele rol. Aansturing van het spoelen, pompen en opslaan van de procesdata.

De schuine putwanden in de mestgang. In het midden zitten twee openingen die met één cilinder open en dicht gaan.

De frequentiegestuurde pomp komt in een put te hangen die vlak naast de stal zit.

Op de voorgrond de put vanwaar de mest naar de vergister wordt gepompt. Bovenleiding die de stal ingaat om de mestkanalen te spoelen.

De put voor de pomp is circa drie meter diep en zit vlak tegen de zijgevel van de stal.

Vooraan het waterkanaal, dan de bolle vloer met erachter het mestkanaal. Langs de afdelingsmuur loopt de spoelleiding om de put leeg te maken.

De valpijp om de mest dagelijks uit de put te spoelen. Er wordt van de zijkanten naar het midden gespoeld, tweemaal tien meter.

Beheer
WP Admin