Sinds een jaar of acht komt de teelt van veldbonen weer meer in beeld. Afgelopen jaar werd er rond 2.500 hectare verbouwd. - Foto: ANP AkkerbouwNieuws

Eiwitfabriek in Emmen gaat draaien op veldbonen uit de regio

In de provincie Drenthe komt een nieuwe fabriek waar eiwit uit veldbonen wordt gehaald. Daarvoor is jaarlijks 40.000 ton veldbonen nodig, die geteeld moet worden door lokale boeren.

Het bedrijf Magnificent Proteins uit Eelde ontwikkelt een productieproces en wil de fabriek bouwen in Emmen. De fabriek wordt de eerste in Nederland waar eiwit (isolaat) uit veldbonen wordt gewonnen. De bouw start in 2025.

De provincie Drenthe stelt € 150.000 beschikbaar aan het bedrijf voor het testen van het proces. Het validatieproces is een van de voorwaarden om op het beoogde terrein in Emmen een fabriek te mogen bouwen.

Je kunt maar één keer in de vijf a zes jaar veldbonen op je akker zetten, dus we hebben honderden boeren nodig

Bert Knol, Magnificent Proteins

7.000 hectare aan veldbonen

Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het project is gebaseerd op korte lijnen. De 40.000 ton veldbonen die de fabriek jaarlijks nodig heeft, moet geteeld worden door lokale boeren: boeren uit het Noorden en de polders. Ook de afnemers in de regio zijn al in beeld.”

Bert Knol van Magnificent Proteins: “Om 40.000 ton veldbonen te kunnen verbouwen, is 7.000 hectare aan akkers nodig. En je kunt maar één keer in de vijf à zes jaar veldbonen op je akker zetten, dus we hebben honderden boeren nodig.”

Van de bijproducten die overblijven na de eiwitwinning wordt onder andere bio-ethanol gemaakt. Een deel hiervan wordt gebruikt voor het productieproces om zonder fossiele energie te kunnen produceren. Het andere deel draagt bij aan de ‘vergroening’ van het terrein waar de productielocatie staat.

Veldbonenteelt in 2030 verdubbeld

Sinds een jaar of acht is de teelt van veldbonen weer meer in beeld. Afgelopen jaar werd rond 2.500 hectare verbouwd. Zaaizadenbedrijf Limagrain verwacht dat dit areaal in 2023 toeneemt tot circa 3.000 hectare en tegen 2030 is verdriedubbeld. Via de EiwitChallenge leren jonge melkveehouders en akkerbouwers alles over de veldbonenteelt.

Ook een eiwitfabriek in Groningen?

Ook het Groningse samenwerkingsverband Fascinating, met onder andere Cosun, FrieslandCampina en Avebe, verkent de mogelijkheden van een nieuwe eiwitfabriek in Nederland. Die fabriek komt dan in Groningen. Het is nog onduidelijk welke gewassen hier verwerkt moeten worden.

Lees ook: VanDrie Group onderzoekt teelt veldbonen voor kalvervoer

Beheer
WP Admin