Een hoofdelijke stemming in de Eerste Kamer met het voorstel om al wél over het wetsvoorstel voor de geborgde waterschapszetels (en een andere motie) te stemmen, kwam uit op uitstel. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Eerste Kamer stelt oordeel geborgde waterschapszetels uit

De Eerste Kamer besluit volgende week pas hoeveel vaste plekken er voor boeren, ondernemers en natuur in de waterschapsbesturen worden gereserveerd.

De Eerste Kamer debatteerde maandagavond en dinsdagmiddag over het voorstel van Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en De Groot (D66) om de geborgde waterschapszetels voor de categorie bedrijven te schrappen en twee vaste plekken te reserveren voor boeren en natuur. Dinsdag zou gestemd worden, maar omdat evenveel Kamerleden voor als tegen een voorstel voor een wijziging stemde, wordt het eindoordeel een week uitgesteld.

Voorstel geborgde waterschapszetels gewijzigd

Dat verliep zo: de progressieve partijen als D66, GroenLinks en PvdD vinden het wetsvoorstel een goede stap in de richting van een volledig democratisch gekozen bestuur van het waterschap, bleek maandagavond tijdens de (ook al uitgestelde) inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel. De wat meer conservatieve Kamerleden van bijvoorbeeld SGP, VVD en de evenknie van JA21 vroegen zich hardop af of er wel voldoende was gedebatteerd over de wetswijziging, omdat het voorstel is gewijzigd.

Het originele wetsvoorstel van Bromet en De Groot was namelijk: het schrappen van alle geborgde zetels, zodat alle waterschapsbestuurders via de verkiezingen hun plek verdienen.

Het politieke compromis kwam uit de koker van CU’er Pieter Grinwis en dus ging het wetsvoorstel met daarin een beperkt aantal geborgde waterschapszetels en categorieën naar de Eerste Kamer.

Conservatieve partijen grijpen naar novelle

Het conservatieve deel van de Eerste Kamer vond het echter niet te verkroppen dat de categorie bedrijven kwam te vervallen. In de Tweede Kamer kunnen de leden zelf een wijzigingsvoorstel indienen, een amendement. Dat kan in de Eerste Kamer niet, maar de leden kunnen wel vragen of de beleidsmakers terug gaan naar de Tweede Kamer voor een wetwijziging: een novelle, heet dat. Dat is wat de senatoren van CDA, SGP, VVD en de fractie Nanninga (inmiddels bekend van JA21) vragen via een motie. De partijen willen dat ook de bedrijven 2 geborgde zetels krijgen, net als natuur en boeren.

Laura Bromet, als initiatiefnemer van het wetsvoorstel, zag niets in deze motie. “Die kunnen wij niet uitvoeren”, zei ze. Kortgezegd betekent dat: als die oproep door de Kamer wordt aangenomen, komt er nu geen wetswijziging over de geborgde waterschapszetels.

Volgende week weer stemmen

Ook haar politieke vrienden aan de linkerkant waren niet van plan met de motie in te stemmen, lieten D66 en GroenLinks bij de stemverklaring weten. De stemmingsuitslag over de novelle kwam uit op een gelijkstand: 34 voor en evenveel tegen. “Dat betekent dat we volgende week nogmaals stemmen,” duidde Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn. En dat is wat zal gebeuren. Een hoofdelijke stemming met het voorstel om al wél over het wetsvoorstel (en een andere motie) te stemmen, kwam uit op uitstel.

De stille hoop van de initiatiefnemers Bromet en De Groot was eerder dit jaar nog dat de wetswijziging nog in zou gaan bij de verkiezingen, maar die kans van slagen lijkt klein. Er moeten nog wat officiële stappen gezet worden en half december moeten de voorbereidingen van politieke partijen voor die verkiezingen rond zijn. De verkiezingen zijn, net als die van de Provinciale Staten op 15 maart 2023.

Beheer
WP Admin