Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Eerste Kamer beslist over aantal geborgde zetels in waterschappen

Komen er minder vaste plekken voor (onder andere) boeren in het waterschapsbestuur? Daarover debatteert de Eerste Kamer deze maandagavond 21 november. Dinsdag 22 november volgt de stemming.

Het waterschapsbestuur bestaat voor het grootste deel uit leden van het algemeen bestuur die via verkiezingen een zetel toebedeeld krijgen. Maar er is ook een aantal plekken gereserveerd voor vertegenwoordigers van natuur, boeren en bedrijven. Deze ‘geborgde zetels’ zijn al langer onderwerp van discussie. GroenLinks en D66 wilden daar een einde aan en dienden een wetsvoorstel in.

In het Tweede Kamerdebat, ruim een half jaar geleden, waren de conservatieve partijen voor het behoud van de geborgde zetels, betoogden CDA, VVD, SGP, BBB, JA21 en ChristenUnie. Ze vinden dat het waterschap een functioneel bestuur is, waar vertegenwoordigers van boeren, bedrijven en natuur juist bijdragen aan de kennis die bij het waterschap is over het gebied. D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en PvdA waren voor algehele afschaffing.

Wetsvoorstel

Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer diende ChristenUnie een wetsvoorstel in, waarmee voor boeren en natuur de geborgde zetels bleven, maar werden beperkt tot 2 per categorie, in plaats van het eerdere maximum van 3 per categorie en 7 tot 9 zetels per waterschapsbestuur. De geborgde zetels voor het bedrijfsleven verdwijnen wel. Ook de verplichting om een van de geborgde categorieën op te nemen in het dagelijks bestuur, komt te vervallen.

Uiteindelijk stemden D66, PVV, SP, PvdA, GL, PvdD, CU, DENK, Volt, Gündogan en BIJ1 in met het gewijzigde voorstel. 84 stemmen waren dat. Politiek gezien is het een ‘vrije kwestie’, er zijn geen afspraken over gemaakt tussen de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Ondeugdelijke wetgeving

In de tussentijd heeft de Eerste Kamer zich laten informeren over het gewijzigde wetsvoorstel. In een technische briefing beklaagde de Groningse hoogleraar Staatsrecht Douwe Jan Elzinga zich over het slechte wetgevingsproces: Hij vond dat met het voorstel dat nu voorligt, “evident ondeugdelijke wetgeving” aan het ontstaan is. Hij raadt de Eerste Kamer aan om de wet in zijn huidige vorm niet aan te nemen, maar te bekijken of er nog iets kan worden hersteld.

De Eerste Kamer heeft daarom nog eens, dat was met het originele voorstel ook gedaan, advies gevraagd aan de Raad van State. Die uitte zich positief. Het is nu aan de Eerste Kamer om daar wat te van gaan vinden op maandagavond.

Geen meerderheid

Als dezelfde partijen in de Eerste Kamer instemmen met het voorstel, zijn dat er 37. Net 1 te weinig voor een meerderheid, aangezien de Eerste Kamer uit 75 leden bestaat. Initiatiefnemer Tjeerd de Groot durft nog geen verwachting te geven of het voorstel het gaat halen. “We gaan het zien,” zegt hij. Wel verwacht hij dat, als het voorstel wordt aangenomen, de wijzigingen al direct ingaan voor de waterschapsverkiezingen. “Dat halen we net,” aldus De Groot. De verkiezingen zijn, net als die van de Provinciale Staten op 15 maart 2023.

Reacties

Beheer
WP Admin