De jaarkosten van melken met een robot zijn, zo blijkt uit cijfers van EDF, min of meer gelijk of zelfs iets goedkoper dan conventionele systemen. - Foto: Michel Velderman RundveeNieuws

EDF: melkrobot goedkoper dan conventioneel

Uit de meest recente cijfers van Europese melkveehouders blijkt robotmelken voor het eerst goedkoper dan conventioneel. Kenners in Nederland bevestigen de trend.

De kostprijs van robotmelken verandert. Tot nog toe was robotmelken altijd duurder dan conventioneel melken. In juni van dit jaar gaven accountantsbureaus Flynth en Alfa nog aan dat de kosten van een AMS gemiddeld € 1 per 100 kilo melk hoger zijn dan die van reguliere melkstallen. Uit praktijkcijfers van European Dairy Farmers (EDF) blijkt echter een ander beeld. Recentelijk zijn de jaarkosten van melksystemen van leden vergeleken. Het gaat om 60 bedrijven met melkrobots; 18 met een draaimelkstal; 50 met een zij-aan-zij-melkstal; 55 met een visgraat en 55 met een swingover-melkstal.

Opbouw kostprijs verschilt

EDF ziet dat de totale kosten per 100 kilo melk voor alle systemen dichtbij elkaar liggen: melkrobot € 3,60 per 100 kilo melk, draaimelkstal € 3,55, zij-aan-zij € 3,95, visgraat € 4,35 en swingover € 3,9. De totale kosten van melken met een robot is dus gemiddeld € 0,34 per 100 kilo melk goedkoper. De opbouw van de kostprijs verschilt wel. Bij conventionele systemen is arbeid de grootste kostenpost, bij robotmelken is dat onderhoud, rente en afschrijving.

Bij nieuwbouw kiest al 90% van de veehouders voor een melkrobot. “Vaak vanwege arbeidsverlichting en meer vrije tijd”, zegt Marijn Dekkers van Rabobank. Hij maakt een kanttekening wat betreft arbeid bij de EDF-cijfers. “EDF telt alle arbeid mee, ook als de veehouder en/of gezinsleden zelf melken, zetten ze dat op geld. Vaak gebeurt dat niet, maar voor een eerlijke vergelijking van melksystemen is dat wel belangrijk.” Dekkers bevestigt dat de kosten van robots bij een goede bezetting en conventionele melksystemen anno 2023 dicht bij elkaar liggen.

Investeringskosten dichter bij elkaar

“In de beginjaren van de melkrobot werd dat vaak vergeleken met een visgraatmelkstal. Nu gaat het vaker om een keuze tussen robots of een draaimelkstal. Die investeringskosten zijn dichter bij elkaar gekomen”, zegt Dekkers. “Vooral omdat investeren in een draaimelkstal, inclusief de vaak grotere wachtruimte, veel meer vierkante meters stal vraagt dan een zij-aan-zij-melkstal of melkrobots.”

Reacties

  1. Pas nog een reportage gelezen van een grondgebonden groeier die z’n visgraat (met melkglazen) uitgebreid had naar 2×14 , ook dat is genieten.

  2. Alle uren worden berekend dus ook echt wel de uren die je aan de robot besteedt. Anders zou het wel een heel domme vergelijking zijn.

  3. Rekenen is altijd leuk, zeker als je naar jezelf toe rekent. Kun je trouwens in nederland grondloos melkveehouder zijn? Stel je huurt van een stopper een ligboxenstal met capaciteit en vergunning van 100 koeien. Je houdt geen jongvee aan en koopt 30 ha snijmais aan. Je koopt krachtvoer/ bijproducten die noodzakelijk zijn naast volledig mais. Geen machines naast trekker met mengwagen en laadmachine. 2500 kuub mest afvoeren. Naast 2x daags melken, voeren en vee verzorgen geen werk. Volgens mij houdt je zo veel geld over.

Beheer
WP Admin