Foto: Ton Kastermans VarkensNieuws

Duitsland minder gretig op Nederlandse biggen

De biggenexport naar Duitsland loopt terug, terwijl er meer naar Spanje gaan. Dat blijkt uit de exportcijfers van RVO.

In de eerste helft van 2019, voordat sprake was van corona en Duitsland nog niet te maken had met Afrikaanse varkenspest, exporteerde Nederland bijna 2,2 miljoen biggen naar Duitsland. In de eerste helft van dit jaar is het aantal 1.91 miljoen biggen. Daarentegen gaan er veel meer Nederlandse biggen naar Spanje: 817.430 in de eerste helft van dit jaar. In 2019 importeerde Spanje in een vergelijkbare periode 572.259 Nederlandse biggen. De biggen waar in Duitsland dus geen afzet voor is, gaan nu naar Spanje.

In 2019 exporteerde Nederland 59.382 biggen meer in de eerste zes maanden jaar dan dit jaar het geval is. Door de warme sanering van de varkenssector neemt het biggenaanbod dit jaar af.

Krimp in Duitsland

De Duitse varkensvleesproductie krimpt, zodat het land minder Nederlandse biggen en slachtvarkens nodig heeft. Reden is onder meer de strengere wetgeving op gebied van dierenwelzijn en milieu. En natuurlijk de Afrikaanse varkenspest, waardoor het land te maken heeft met exportbelemmeringen voor varkensvlees. Duitsland importeert ook minder Nederlandse slachtvarkens. De eerste helft van dit jaar 55% minder dan dezelfde periode in 2020.

Beheer
WP Admin