Premium
Nieuw mestbeleid; 2023 lijkt een overgangsjaar te worden. De komende jaren zal de plaatsingsruimte voor dierlijke mest afnemen. - Foto: Mark Pasveer AlgemeenAchtergrond

Duimschroeven mestbeleid verder aangedraaid, dit zijn de veranderingen

Reacties

 1. Dat kun jij dan wel vinden, maar ook boeren zullen zich uiteindelijk aan moeten passen aan de nieuwe realiteit en alle veranderingen.
  Iedereen maakt in zijn leven veranderingen mee op- of in zijn werk . Niets blijft, alles stroomt.
  Je moet je voortdurend ontwikkelen en aanpassen.
  Dwarsliggen en tegenstribbelen gaat uiteindelijk tegen je werken, vroeg of laat.
  Meebuigen en aanpassen, dat maakt je veel sterker en kom je verder mee.
  Ik heb in mijn leven niet anders gezien.
  Maar ik denk, dat wat meer levenservaring heb en mijn blik wat ruimer is

 2. Han Riel, je mag sloten niet dicht gooien zonder vergunning van het waterschap.
  Ga je weer de boel weer belazeren?
  Komen er hier ook weer strenge sancties op.
  Ga zo door jongen

 3. @Smolders. Inderdaad kan dit beleid leiden tot minder inzet van dierlijke mest en rioolslib, omdat akkerbouwers hun zaaitijd niet opschuiven wegens overheidseisen m.b.t. mestuitrijden.. Het vervroegen van de vastemest toediening past exact in het plan van Timmermans “Meer biologische veeteelt”. Maar het zal de landbouw niet redden netzo min als alle andere maatregelen de biodiveriteit en de aarde niet zullen redden. De eisen om langs alle sloten een vrije ruimte te laten zal leiden tot nog meer hoofddrainage en dicht gegooide sloten. De rekensom zal eenvoudig positief uitvallen voor de boer (4m+4m+breedte sloot= >12 m)

 4. precies @Bart Smolders. Even dreigde het zogenaamde mestoverschot te verdwijnen, maar het is nu terug van weggeweest. Creatief boekhouden noemen we dat.

 5. Heren, ga nu niet zeggen dat dit jullie overvalt want jullie hebben de laatste jaren toch niet onder een steen geleefd. Velen waaronder ik hebben al jaren achtereen gewezen op de belabberde waterkwaliteit op de zandgronden en we wezen op de teruggang van de biodiversiteit, altijd werd dit al onzin afgedaan en links geneuzel.
  Daarvan plukken jullie heren nu de wrange vruchten, ik stel gewoon vast dat het overgrote deel van de boeren zich doorgaans aan de regels heeft gehouden maar dat ze nu wijzen naar de overheid terwijl ze naar hun collega’s dienen te wijzen die de regels aan hun laars lappen. Het niet naleven van de regels heeft dit tot gevolg gehad, wie dat objectief bekijkt zal dit beamen, maar dat zal wel teveel gevraagd zijn

  1. Commissie kundige meststoffen geeft zelf ook aan dat het een slecht plan is om derogatiemest in te wisselen voor kunstmest. Onbegrijpelijk slecht voor het milieu en kringloop onwaardig.

 6. Samenwerken met akkerbouwers werd er altijd geroepen maar met mais haal je nooit je rustgewassen dus gaat de ploeg weer in veel grasland wat ze juist niet willen moeten we straks verplicht inzaaien .
  Kalenderlandbouw enz er valt niet veel meer te kiezen overheid en eu heerst op onze erven.
  Meeste andere landen hebben er geen last van veel meer maaigewassen.
  Zo maken andere eu landen Nederland steeds een kopje klijner.

 7. Als mais met onderzaai gras nou ook als rustgewas stond werd het een stuk gemakkelijker . Vruchtwisseling is een pre ben nu genoodzaakt om de rest van grasland ook om te ploegen .
  Moet ook in rotatie mee met aardappels mais bieten en koeien maar helemaal op stal .Kan onmogelijk uit de voeten met die rustgewassen

 8. Nou er deugt helemaal niks van in dit land.
  Gelukkig hebben hebben we boeren met visie hoe dit land ingericht en bestuurd moet worden.
  De hoekstenen van onze samenleving en de steunpilaren van onze economie

 9. De gesloten derogatie/kringloop cirkel (vee voer mest)wordt lek geschoten op deze manier. Heel jammer, verder extensiveren is een te dure aangelegenheid of je zou akkerbouw moeten overwegen.

  1. Ik snap je wel en eigenlijk ben ik het wel met je eens dat voor een rendabel kringloopbedrijf derogatie noodzakelijk is. Ik ben niet voor een volledig biologische bedrijfsvoering, dat levert te weinig productie op op den duur.
   Maar ik pleit voor een mestgift van rond de 200/220 kg N uit dierlijke mest met daarnaast een 25 kg netto N uit kunstmest. Koppel daaraan een veebezetting van 2,5 GVE per ha en een beperkt gebruik van gewas beschermingsmiddelen dan praat je volgens mij over verantwoordde landbouw.

 10. Tja, er is duidelijk nog vreten genoeg. Europa heeft landbouwgrond over en wil daar wel een stukje voor het milieu aan op offeren. 300 euro vergoeding per ha per jaar is genoeg bij europese grondprijzen maar voor d’ollanders is die 300 euro niet genoeg. Zij leveren dan ook inkomen in.

  1. Ja farmerbn, hoop niet dat we zo subsidie afhankelijk worden als in Frankrijk, daar zijn ze zelfs al bij machte om de melkprijs lager te houden dan de rest van Europa.

 11. Allemaal maatregelen om een zelf gecreëerd probleem in stand te houden.
  Er moet hoe dan ook een mest overschot blijven, anders blijven ze boeren niet in de tang houden.

Beheer
WP Admin