Een drooggevallen boerensloot was in 1976 nog een unieke situatie. - Foto: Misset BoerenlevenAchtergrond

Droogte trok grote scheuren in een boerensloot

Het regende nauwelijks in 1976. Sloten stonden droog, kleigrond scheurde, gras en gewas verschroeide. Boeren hadden grote zorgen vanwege de droogte.

Deze foto is gemaakt in het beroemde, of beruchte, droogtejaar 1976. Sloten kwamen droog te staan, kleigrond kromp in en scheurde. De kinderen op de foto moesten goed uitkijken waar ze hun voeten neerzetten. De scheuren waren zo breed en diep dat je er makkelijk in bleef haken en je enkels verzwikte. In augustus 1976 bedroeg het gemiddelde neerslagtekort voor heel Nederland maar liefst 360 millimeter, met uitschieters van 445 millimeter in de akkerbouwprovincie Zeeland. Daarbij was het heet, in Limburg liep het kwik op 36,8 graden.

Lees verder onder de foto

Een drooggevallen boerensloot in 1976. Tegenwoordig zijn droogte en hitte geen zeldzaamheid meer. Zo erg als toen is het nu niet, maar met een gemiddeld neerslagtekort van ruim 250 mm is het evengoed gortdroog. Op veel plekken staan sloten droog, net als toen. - Foto: Misset
Een drooggevallen boerensloot in 1976. Tegenwoordig zijn droogte en hitte geen zeldzaamheid meer. Zo erg als toen is het nu niet, maar met een gemiddeld neerslagtekort van ruim 250 mm is het evengoed gortdroog. Op veel plekken staan sloten droog, net als toen. - Foto: Misset

Ruwvoertekort door droogte

Boerderij volgde de situatie op de voet en meldde dat de landbouw grote zorgen had. Oogsten verschrompelden, gras verschroeide, het waren situaties waarvan niemand gedacht had dat ze in het natte, kille Nederland ooit voor zouden komen. Veehouders zaten met de handen in het haar. Akkerbouwers profiteerden aanvankelijk nog enigszins. De schamele oogst deed de opbrengstprijzen namelijk pieken en wie suikerbieten had, noteerde dat het suikergehalte met 14,55% flink hoger was dan andere jaren. Dat was in die tijd aanzienlijk.
In september viel pas de eerste regen van betekenis maar het duurde zeker tot in oktober voor de weilanden weer een beetje groen waren. Bij de meeste boeren was dat niet genoeg om er nog een snee gras af te halen. Driekwart van de veehouders ging met een ruwvoertekort de winter in.

Reacties

  1. 2022 LTO vind uitstel mest uitrijden en herinzaai grasland niet nodig .
    2018 zelfde condities als nu op 23 augustus door minister schouten uitstel al verleend!!!
    Juist nu er wat te behalen is voor de boeren in Den Haag , maar nee hoor weer braafste jongetje van de klas spelen en lekker slijmen.

Beheer
WP Admin