DLV Advies vreest dat het beschikbare budget voor de stoppersregeling slechts toereikend is voor zo’n 60 varkenshouders. - Foto: Ruud Ploeg VarkensNieuws

DLV Advies: meer stoppers dan budget bij varkenshouderij

DLV Advies: meer stoppers in de varkenshouderij dan budget Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) toelaat.

DLV Advies constateert op basis van eigen berekeningen dat er waarschijnlijk meer varkenshouders willen meedoen aan de landelijke stoppersregeling dan er budget beschikbaar is. Het gaat om de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv).

‘Met huidig budget ongeveer 60 stoppers in varkenshouderij’

Tot op heden hebben 668 veebedrijven zich voor de piekbelastersregeling en landelijke stoppersregelingen aangemeld, waarvan een derde kiest voor de landelijke stoppersregeling. Hieronder bevinden zich 303 varkensbedrijven. DLV Advies berekende dat een varkenshouderij die wil deelnemen gemiddeld € 2 miljoen waard is, inclusief varkensrechten. Met het huidige budget kunnen ongeveer 60 varkenshouders deelnemen. Echter, als een derde van de varkensbedrijven aan de algemene regeling deelneemt, zijn er ongeveer honderd geïnteresseerden.

Beperkt budget stoppers varkenshouderij, beperkte stikstofwinst

“Wanneer veel varkenshouders niet kunnen deelnemen omdat het budget niet toereikend is, zal ook de stikstofwinst beperkt zijn”, zegt DLV-adviseur Marco Hol. “Als varkenshouders niet deel kunnen nemen, zullen ze in veel gevallen hun bedrijf voortzetten.”

Als het maximale bedrag voor de Lbv-regeling overschreden wordt, worden de bedrijven gerangschikt op kosteneffectiviteit. Ofwel, de bedrijven met het kleinste subsidiebedrag en de meeste stikstofdepositie komen bovenaan te staan en daarmee in aanmerking. Bedrijven onderaan de lijst met hogere bedragen en minder depositie, lopen kans de subsidie mis te lopen.

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Zover mijn kennis strekt zijn er bindende afspraken met de EC gemaakt over de verdeling van de budgetten over de verschillende sectoren.

Beheer
WP Admin