AlgemeenNieuws

Dijksma wijst naar provincies voor muizenschaderegeling

Den Haag – Friese melkveehouders hoeven nog niet te rekenen op een financiële tegemoetkoming voor de muizenschade. In de Tweede Kamer is nog geen meerderheid voor een steunregeling voor de boeren. Dat bleek dinsdag tijdens een kort debatje over de muizenschade.

Het parlement deed dinsdag wel een beroep op staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma om op korte termijn met oplossingen te komen, maar de coalitiepartijen VVD en PvdA lieten nog niet het achterste van hun tong zien door bij voorbeeld in de vorm van moties de staatssecretaris aan te zetten tot een financiële regeling.

Geurts wil inzet Borgstellingsfonds

Het CDA vroeg bij monde van Jaco Geurts wel om een calamiteitenregeling.  Geurts vindt dat het Borgstellingsfonds moet worden ingezet om als buffer te dienen voor de getroffen boeren. Dijksma zegde toe in gesprek te zullen gaan met betrokken banken. Zij wil samen met de banken kijken hoe kan worden voorkomen dat als gevolg van de muizenplaag bedrijven omvallen. “Maar er zijn ook melkveehouders om heel andere redenen in de problemen. We moeten hier in Den Haag niet suggereren dat er makkelijke oplossingen zijn”, aldus Dijksma. Zij voegde eraan toe dat zij niet kan toezeggen dat ze in gesprek met de banken tot een regeling komt die soelaas biedt. “Ik leg me niet vast op een uitkomst.”

Provincie kan helpen met Faunafonds

Volgens Dijksma moet de blik van de boeren ook niet alleen in de richting van Den Haag gaan. Volgens haar zou de provincie via het Faunafonds  de nood enigszins kunnen lenigen. “Dat kan de provincie doen. Tien jaar geleden is dat ook gebeurd. Toen hebben de boeren wel de belofte gedaan dat er een beheerplan zou komen. Maar dat is er nog niet. Dat moet er nu dus wel komen.”

PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers steunde de staatssecretaris: “Volgens ons is de provincie aan zet.”

De staatssecretaris herhaalde dat ze wil meewerken aan een nieuwe verzekering tegen dergelijke schade, vergelijkbaar met de brede weersverzekering. Samen met de provincies, de waterschappen en de landbouworganisaties zoekt ze naar mogelijkheden om  de muizenplaag aan te pakken. Dijksma heeft op het departement een muizenambtenaar aangesteld, die in het overleg de regie moet voeren.

Friese boeren bieden petitie aan

Het debat in de Tweede Kamer volgde op de aanbieding van een petitie door getroffen Friese boeren. Zij spraken met verschillende Kamerleden.  Woordvoerder Jelle Bouma,  melkveehouder uit Scharnegoutum, was gisteren aan het eind van de dag niet tevreden.  Hij hoopt dat PvdA en VVD nog over de brug komen. “Wat er nu gebeurt is niet genoeg”, vindt hij. “We moeten nog een hoop lobbywerk verrichten.” Bouma en zijn medestanders bepleiten onder andere een knelgevallenregeling om de liquiditeitsproblemen te overbruggen.

De staatssecretaris heeft toegezegd dat ze binnen een week inhoudelijk zal reageren op de wensen van de veehouders.

Beheer
WP Admin