Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Dijk telt toch volledig mee in Gecombineerde Opgave

Grasland op een zogenoemde primaire dijk mag in de Gecombineerde Opgave van 2018 nog worden aangemerkt als landbouwgrond. Dat meldt RVO.nl na gesprekken met LTO en de waterschappen.

Eerder meldde RVO.nl dat grond op primaire waterkeringen niet mocht worden opgegeven als landbouwgrond, maar moest worden aangemerkt als natuurlijk grasland. Hierdoor zouden boeren op deze grond minder mest kunnen plaatsen. Deze beslissing geldt dus niet voor de registratie van percelen in 2018.

Gecombineerde Opgave opnieuw indienen

Boeren die de Gecombineerde Opgave al hebben ingevuld en dijken die zij in beheren hebben aangemerkt met gewascode natuurlijk grasland (336), kunnen de gewascode aanpassen in Mijn Percelen en opnieuw de Gecombineerde Opgave indienen bij RVO.nl.

RVO.nl gaat met belanghebbenden in overleg hoe de dijken moeten worden gezien in het mestbeleid.

Beheer
WP Admin