De leden van LTO hebben Ger Koopmans benoemd tot de nieuwe voorzitter. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Derogatie eerste prioriteit voor nieuwe LTO-voorzitter Ger Koopmans

De kersverse nieuwe voorzitter van LTO, Ger Koopmans, noemt de problemen rondom derogatie als belangrijkste onderwerp waar hij zich eerst op wil richten.

Hij zei dat donderdagavond 21 maart bij zijn presentatie aan de pers in Wageningen. “Het verlies van de derogatie is een ongekende dreiging. Een half miljoen koeien naar de slacht… Het is onverantwoord als het perspectief voor een kansrijke sector als de melkveehouderij zo verminderd wordt.”

Als oud-politicus richt hij zich meteen tot de politiek: “Al die partijen die in hun programma hadden staan: wij staan voor betere bestaanszekerheid, moeten beseffen dat een deel van de belastingopbrengsten uit de landbouw komen. 5% van de economie is verbonden aan de landbouw. Dus die bestaanszekerheid is er niet als de land- en tuinbouw niet in de benen gehouden worden.”

Stemming veranderd

Koopmans heeft afgelopen jaren de stemming in de samenleving ten opzichte van de landbouw zien veranderen, vertelt hij. “In de aanloop naar de vorige statenverkiezingen merkte je dat er een heel groot draagvlak bleek te zijn voor platteland en agrosector. De boeren kwamen erachter: mensen houden veel meer van ons dan we eigenlijk zelf weten. Tegelijk was er vanuit maatschappelijke organisaties en politiek juist een gebrek aan waardering. Er was een soort halveringsindustrie aan de gang. Mensen die continu pleiten voor halvering voor de veehouderij.” Hij is hoopvol over de nieuwe regering die nu in de maak is.

Innovatie als sleutel

Hij ziet mogelijkheden in Europa omdat er volgens hem allerlei bewegingen gaande zijn die er eerder niet waren. In Brussel wil hij met kracht het Nederlandse verhaal verdedigen dat innovatie de sleutel is naar oplossingen. En dat spel moet volgens hem “hard gespeeld worden”, in het belang van de landbouwsector en van Nederland. Hij verwacht dat het in de EU toegaat naar een ‘Food Security Act’, in plaats van de huidige Green Deal. ‘Met meer aandacht voor voedselzekerheid en geopolitiek’.

De boeren kwamen erachter: mensen houden veel meer van ons dan we eigenlijk zelf weten

Waarnemend LTO-voorzitter Dirk Bruins licht de keuze voor Koopmans toe. “Dit is een belangrijke periode. Er komt erg veel op de sector af. Daar hoort iemand bij die het belang goed kan vertegenwoordigen. Ger is iemand die vanuit de sector komt. Hij kent de pijn die boeren en tuinders nu voelen. En hij is goed thuis in politieke processen. We hebben een gedreven persoon nodig waar de energie van af spat. Een compleet iemand met veel politieke ervaring.”

Geen veroordeling

De omstreden laatste periode in de Limburgse politiek voor Koopmans heeft de benoeming niet in de weg gestaan. Bruins: “We gaan uit van de feiten. Er is nergens sprake van een veroordeling. Voor ons staat voorop dat er niks aan de hand is.” Zelf zegt Koopmans dat hij van die periode geleerd heeft op het gebied van bestuurlijke collegialiteit en loyaliteit.

Koopmans vertelt dat hij op 14-jarige leeftijd al voor de keuze kwam of hij en zijn broer nog boer wilden worden. “Het was 1976 en we hadden net twee erg droge jaren gehad en mijn vader vroeg ons: willen jullie boer worden. We zeiden, ja we gaan er voor.” Vanaf zijn 18e was hij bovendien al bestuurlijk actief, eerst als voorzitter van een plaatselijke studieclub. Daarna binnen en buiten de landbouw en politiek diverse bestuursfuncties. Een van die activiteiten was het voorzitterschap van Scouting Nederland, van 2006 tot 2012. Een periode waarin Kim Putters (tot voor kort informateur) ook bestuurslid was van die organisatie. Met zijn netwerk zit het wel goed, zo wil Koopmans maar zeggen.

Langetermijnperspectief

Op de vraag of hij toe wil naar een landbouwakkoord: “Ik geloof sterk in de innovatieve kracht van ondernemers. Het is zaak dat er langetermijnperspectief komt wat betreft regelgeving. Niemand kan of wil investeren als je niet weet hoe de komende 5-10 jaar er uit zien qua wet- en regelgeving, anders kun je net zo goed roulette doen.

Alle methodes ben ik toe in staat, van knuffelen tot actie voeren

Hij zegt goed te begrijpen waarom het landbouwakkoord er niet is gekomen. “Als je je moet committeren aan ruimte die niet is gedefinieerd, dan weet je zeker dat je elke dinsdag in de Tweede Kamer weer een motie over je heen krijgt die maakt dat je investering niks waard is. Het is zaak dat in het regeerakkoord een aantal dingen heel duidelijk worden afgesproken. En daarnaast moet je ook nog werken aan een langetermijnafspraak met een langetermijnlandbouwvisie.

Fanatiek pleitbezorger

Welke stijl gaat Koopmans als voorzitter hanteren? Met de radicalere actiegroepen de barricaden op of gaat hij zich meer richten op overleg met de overheid? Koopmans’ hele presentatie maakt duidelijk dat hij vol vuur zit en grote woorden niet schuwt. Hij gaat er ’duizend procent voor’, zegt hij. “Hier zit een fanatiek pleitbezorger. De waterkwaliteit wordt niet slechter, alleen maar beter. Alleen worden de normen elke keer hoger. Die feiten moeten op tafel. Daar ga ik voor staan. Dat kan vriendelijk of fel. Alle methodes ben ik toe in staat, van knuffelen tot actie voeren.”

Beheer
WP Admin