Foto: Roel Dijkstra BoerenlevenOpinie

‘De macht van social media’

Duizenden boeren trokken naar Den Haag. De lessen van Het Malieveld.

Wat een appje al niet teweeg kan brengen. Binnen een paar dagen is vrijwel heel agrarisch Nederland gemobiliseerd en de rest van Nederland gedemobiliseerd. Duizenden boeren op de snelweg naar het Malieveld. Ik zag een automobilist voor de TV zeggen dat hij al een uur in de file stond maar het helemaal niet erg vond. “Moet kunnen in dit land …” Meer dan 80% van de gevraagde burgers staat achter de actie van de boeren.

Ik heb genoten op 1 oktober en ik hoop u ook. Niet van de aanleiding, wel van het gevolg. Trots op onze boeren. De grote vraag is echter: heeft het effect?

Interessante lessen

We kunnen een aantal interessante lessen leren uit de demonstratie op het Malieveld. ‘Eendracht maakt macht’, is een oud gezegde dat bij me opkomt. Eendracht staat voor gelijkgestemdheid. En gelijkgestemd waren boeren op 1 oktober. De agrosector heeft invloed, mits men eendrachtig en gelijkgestemd blijft. Helaas lijkt het er op dat er scheuren komen in de eendracht en gelijkgestemdheid onder boeren.

Sympathie voor boeren

Een andere les is dat de macht van social media erg groot is. In negatieve zin, maar zeker ook in positieve zin. Velen van u maken daar al dankbaar en functioneel gebruik van door het bedrijf en activiteiten te delen met de massa. Laat de media op een positieve manier voor uzelf en de sector werken, u heeft daar voor een belangrijk deel invloed op.

Sympathie is een groot goed, verspeel het daarom niet

Ook opvallend: burgers (uw klanten) hebben kennelijk sympathie voor boeren. Zelfs als het land (deels) wordt platgelegd blijft er steun en sympathie vanuit de burgerij. Sympathie is een groot goed, verspeel het daarom niet.

Beslissingen in belang van de sector

En dan de politiek. Men is in ieder geval weer even ‘bij de les gebracht’. Nu is het zaak dat de politici bij de les blijven en ervoor zorgen dat de juiste beslissingen worden genomen die recht doen aan de belangen van de sector, waarbij natuurlijk ook met een reëel oog gekeken wordt naar leefomgeving en milieu.

Als je werkelijk het beste voorhebt met elkaar, dan kijk je naar de ander en sta je open voor wat zijn of haar belangen zijn

Het zou de overheid niet misstaan om uit de kokervisie op dit hele kleine stukje aarde te komen en vanuit de gemeenschappelijkheid die we in Europa beogen, eens serieus te kijken of de positie van ‘het beste jongetje uit de klas’ wel houdbaar is. Als je de beste wilt zijn dan draait alles om jezelf. Als je werkelijk het beste voorhebt met elkaar, dan kijk je naar de ander en sta je open voor wat zijn of haar belangen zijn.

Effect van acties

Het openstaan voor de belangen van onze boeren mis ik. Ik zie in mijn werk dat veruit de meeste boeren met hun bedrijf middenin onze samenleving willen staan en bereid zijn om zich waar mogelijk en realistisch aan te passen. En zelfs dat wordt nu velen onmogelijk gemaakt.

Terwijl ik dit schrijf zijn nieuwe acties in voorbereiding. Of ze het gewenste effect hebben zullen we gaan zien. Wat een appje al niet teweeg kan brengen.

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Beheer
WP Admin