Boerenprotest

Lees in dit dossier nieuws, achtergronden en interviews rond de boerenprotesten. De boerenprotesten in Nederland zijn gericht tegen alle agrarische beleidsmaatregelen. Bijvoorbeeld het stikstofbeleid en de beperkende mestregels. Het huidige overheidsbeleid bedreigt de agrarische bedrijven in hun voortbestaan. De acties van de Nederlandse boeren volgen op boerenprotesten elders in Europa. De acties variëren van het blokkeren van wegen tot het dumpen van afval voor overheidsgebouwen. Veel boeren en agrarische belangenorganisaties - waaronder Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), LTO Nederland, Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en Agractie - distantiëren zich van te gevaarlijke actiemethoden. Zij benadrukken dat protesten vreedzaam moeten zijn. Directe aanleiding voor de boerenacties van aanvang 2024 is de overbelaste mestmarkt, die brengt vooral voor melkveehouders hoge kosten met zich mee. Recent zijn door de Europese Commissie enkele concessies gedaan: opschorting van de braakleggingsverplichting  van 4% en het afschieten van het EU-wetsvoorstel om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Toch blijft er onder de actievoerende boeren wantrouwen tegenover de politiek en de belangenorganisaties. Met name als er onrealistische eisen op tafel liggen. Bijvoorbeeld de Europese Green Deal, waarvan Frans Timmermans de initiator is.

Recente artikelen

Lees laatste nieuws over stikstof

Beheer
WP Admin