Foto: Theo Galama RundveeVideo

Data in de melkveehouderij

De digitalisering in de melkveehouderij gaat steeds verder. Data krijgt een steeds grotere rol bij het bepalen van je bedrijfsstrategie. Tijdens de Dairy Kennisdag op de Dairy Campus stond het onderwerp data centraal.

Beheer
WP Admin