Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is van plan om vanaf 1 januari 2024 de toelatingsprocedure te versnellen voor gewasbeschermingsmiddelen die bijdragen aan een weerbare en duurzame teelt van gewassen. - Foto: Henk Riswick AkkerbouwNieuws

Ctgb opent loket om toelating middelen te versnellen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) is van plan om vanaf 1 januari 2024 de toelatingsprocedure te versnellen voor gewasbeschermingsmiddelen die bijdragen aan een weerbare en duurzame teelt van gewassen. Hiervoor wil het Ctgb een ‘verduurzamingsloket’ openen.

Het versnellen van de toelatingsprocedure voor middelen met werkzame stoffen met een laag risico zat al langer in de pijplijn. Het is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030, dat is opgesteld door belangenorganisaties en de overheid. Nu heeft het Ctgb hier specifieke criteria voor opgesteld.

Plan nog niet definitief

Het loket is bedoeld voor de toelating van een gewasbeschermingsmiddel met minimaal één nieuw gebruik in Nederland. Het is de bedoeling dat de aanvraag voor toelating bij middelen met (verwachte) laagrisicostoffen, levende micro-organismen dan wel niet-chemische stoffen met een niet-toxische of selectief-toxische werking via dit loket versneld behandeld gaan worden.

Het plan is nog niet definitief. De komende vijf weken kan iedereen op het plan en de criteria van het Ctgb reageren. De concept-beleidsregel staat op de website van het Ctgb. Reageren kan tot en met 22 november.

Beheer
WP Admin