Kunstmatige Inseminator van CRV brengt een bezoek aan een melkveebedrijf. - Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

CRV scoort recordomzet maar keert geen ledenvoordeel uit

Ondanks tegenwind draait Coöperatie Koninklijke CRV een recordomzet in het boekjaar 2022-2023. De veeverbeteraar keert geen ledenvoordeel uit want het bedrijfsresultaat is bescheiden door inflatie en een salarisstijging van 9%.

CRV sloot 31 augustus jongstleden het boekjaar 2022-2023 af met een omzet die € 9 miljoen hoger was dan in het voorgaande boekjaar. De financieel directeur van CRV, Egon Verheijden, is tevreden met de omzet van € 188,5 miljoen.

Verheijden ziet dit als een succesvol implementeren van een strategisch driejarenplan dat twee jaar geleden werd ingezet. Destijds was de omzet nog € 173,4 miljoen. Dankzij het op peil blijven van de veestapel en de goede melkprijs stijgt de omzet vooral in Duitsland, Tsjechië, Nederland en Vlaanderen.

Tegenwind door inflatie en salarisstijging

Het jaar wordt gekenmerkt door tegenwind door inflatie en een salarisstijging van 9%. Internationaal heeft de coöperatie te kampen met stevige concurrentie en moet koersverliezen boeken op leningen in Amerikaanse dollars. Dit laatste zorgt voor een kleiner eigen vermogen van het bedrijf. “De financiële basis van de organisatie blijft zeer solide”, zegt Verheijden. Het bedrijfsresultaat is relatief laag met als gevolg dat geen ledenvoordeel wordt uitgekeerd.

CRV investeert in verdere verbetering van fokprogramma’s en ondersteunende software. In het afgelopen boekjaar is € 10,7 miljoen gestoken in innovatie. Volgens Verheijden versterkt innovatie de internationale concurrentiekracht.

Lees ook: CRV keert krap € 600.000 ledenvoordeel uit

Beheer
WP Admin