Een inseminator van CRV aan het werk op een melkveebedrijf. - Foto: Herbert Wiggerman RundveeNieuws

CRV keert krap € 600.000 ledenvoordeel uit

Coöperatie CRV keert over afgelopen boekjaar (eindigend 31 augustus)  € 578.000 aan ledenvoordeel uit. Vorig jaar besloot de fokkerijorganisatie vanwege tegenvallende cijfers geen ledenvoordeel uit te keren.

De omzet van de coöperatie is in boekjaar 2021-2022 toegenomen met € 6 miljoen naar € 179,5 miljoen. Het bedrijfsresultaat steeg met € 1,6 miljoen (2020-2021 € -0,1 miljoen). Het nettoresultaat nam toe van € 0,4 naar € 0,7 miljoen

Financieel directeur Egon Verheijden spreekt van een solide bedrijfsresultaat. Ondanks de hoge inflatie en onrust in de wereld is het gelukt de kosten te drukken. Op de thuismarkt Nederland-Vlaanderen wist CRV het marktaandeel op de spermamarkt te behouden. Daarbij zijn veehouders erin geslaagd om met minder inseminaties hun koeien drachtig te krijgen. De winstgevendheid op de thuismarkt bleef volgens de financieel directeur op een gezond niveau.

CRV wil blijven inzetten op innovatie

Tevreden is Verheijden ook met de toename van het eigen vermogen van € 90,9 naar € 93 miljoen euro. Dit betekent volgens hem dat CRV kan blijven investeren in oplossingen voor veehouders om rendabel en duurzaam te produceren. CRV wil komende jaren blijven inzetten op innovatie, zoals het verder verbeteren van de voerefficiëntie en het verlagen van de methaanuitstoot.

De fokkerijorganisatie signaleert dat er wereldwijd een roep is om gezondere dieren die langer leven en produceren met een lagere ecologische voetafdruk.

Trends

Twee andere opvallende trends die CRV signaleert zijn dat de export naar onder andere China, Oost-Europa en Afrika verder toeneemt. Ook neemt het gebruik van gesekst sperma en de inzet van vleesstieren op het genetisch ondereind van de veestapel wereldwijd een grote vlucht. Dit gaat deels ten koste van de afzet van conventionele genetica.

Boekjaar 2021-2022 was het eerste jaar van het nieuwe strategische driejarenplan waarin de onderneming inzet op omzetgroei. Tegelijk wordt gewerkt aan een nieuwe organisatiestructuur. Afgelopen jaar zijn ook een aantal wisselingen in het internationale managementteam doorgevoerd. Deze wijzigingen in de organisatie moeten volgens Verheijden komende jaren hun vruchten afwerpen.

Beheer
WP Admin