RundveeNieuws

CRV keert geen ledenvoordeel uit

De winst van € 52.000 voor CRV laat geen uitkering ledenvoordeel toe.

De leden van CRV krijgen over boekjaar 2020-2021 geen ledenvoordeel. Dat gebeurde in over boekjaar 2018-2019 ook al. In de twee jaren daarvoor keerde CRV nog een ledenvoordeel uit van ruim €4 miljoen. Over boekjaar 2019-2020 was dat €350.000.

Meer omzet en eigen vermogen

In het afgelopen jaar voerde CRV in de organisatie belangrijke veranderingen door om zich voor te bereiden op de toekomst. De omzet steeg met € 1,4 miljoen naar € 173,4 miljoen en er werd een bescheiden nettowinst van € 52.000 na belasting gerealiseerd. Het eigen vermogen van CRV is in totaal met € 3,5 miljoen toegenomen en staat nu op € 90,9 miljoen.

Financieel directeur Egon Verheijden: “Met een eigen vermogen van € 90,9 miljoen en een goede solvabiliteit is de financiële basis van de coöperatie onverminderd solide; CRV heeft een sterke positie in de Nederlandse en Vlaamse markt en ook op belangrijke markten elders in de wereld.”

Investeringen

Het afgelopen boekjaar investeerde CRV onder andere in uitbreiding van het meetnetwerk voor voerefficiëntie. Ook zijn met partners in de keten onderzoeksprojecten opgezet rondom het meten van de methaanemissies van individuele koeien. Daarnaast werden CRV Dier en CRV Bedrijf geïntroduceerd, applicaties die veehouders ondersteunen in het management van hun veestapel. Het doel van CRV is om met deze investeringen diensten en producten te ontwikkelen die veehouders helpen de rentabiliteit van hun bedrijfsvoering te vergroten.

Reacties

  1. Het lijkt erop dat het een gewoonte wordt om als cooperatie geen winst deling meer te doen terwijl dat een belangerijk uitgangst punt is van een cooperatie. Crv doet er schijnbaar ook alles aan om de winst te drukken. o.a investeren in methaan emmisie met de wur en agrifirm. Alleen waar de ki vroeger voor was opgericht, het leveren van hoogwaardig sperma wordt alleen maar duurder met een veel lagere betrouwbaarheid.Ik heb het gevoel dat alleen de grootste bedrijven nabetaling krijgen dmv 30% korting Gr Gerard Donkers

Beheer
WP Admin