RundveeAchtergrond

CRV-directievoorzitter Van Noort: rendement moet beter

CRV in Arnhem heeft na een negatief afgesloten boekjaar 2012 in het afgelopen boekjaar weer een bescheiden winst geboekt. De noodzaak tot kostenefficiëntie blijft. Boerderij spreekt met directievoorzitter Roald van Noort (53) over de ontwikkelingen binnen CRV.

“CRV belandde in 2012 in de rode cijfers met een verlies van 800.000 euro. In 2013 wist ze dat om te buigen tot een bescheiden winst van 1.000.000 euro vóór uitbetaling van ledenvoordeel. Een van de ingezette wegen voor herstel is kostenreductie. 10 miljoen euro was het doel.”

Er is afgelopen boekjaar ongeveer 7 miljoen euro bespaard. Doel niet gehaald?

“We hebben niet gezegd dat de 10 miljoen euro in een jaar bespaard moest worden. We hebben in 2012 een driejarenplan ingezet. Eind 2015 moeten we weer een acceptabel rendement draaien. Want dat het rendement beter moet is duidelijk. Een deel van de ingezette reorganisatie moet ook nog zijn beslag krijgen. Er zijn mensen die ons bedrijf hebben verlaten, maar dat is nog zeer recent. Die besparingen op personeelskosten zie je nog niet volledig terug in het afgelopen  boekjaar.”

Het jaarverslag toont dat het aantal werknemers gelijk is gebleven. Past dat in een reorganisatie?

“Er zijn wel degelijk mensen ontslagen. Met name in het buitenland zijn harde klappen gevallen. Maar we hebben ook enkele distributeurs, die al voor ons werkten, in dienst genomen. We willen testen of dat meer rendement oplevert. Brazilië leverde in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage aan de winst van ons bedrijf. De grootste bijdrage zelfs, op de bijdrage van West-Europa na. De economische tegenwind daar heeft er echter toe geleid dat de winstgroei nog maar zeer gering is. Dat zijn we in groeimarkten, waar vaak winstgroeipercentages in dubbele cijfers kunnen voorkomen, niet gewend.

Er is 140 hectare grond gekocht in Brazilië. Waarom?

“Bij de overname van ons tweede bedrijf Bela Vista in Brazilië is afgesproken dat we naar een andere locatie zouden gaan. We zijn nog zeker niet aan het bouwen, maar de grond wordt nu gebruikt voor ruwvoerproductie. Dat levert ons overigens ook een kostenbesparing op voor onze bedrijven daar omdat we nu zelf ons ruwvoer verbouwen.”

Welke andere acties zijn er ondernomen?

“De organisatie heeft de slag gemaakt van focus op productie naar focus op bedrijfsvoering en rendement. We hebben gestuurd op werkkapitaalreductie. Onder meer door de voorraden te beperken en betalingstermijn te verkorten. De voorraden zijn onder meer beperkt door bijvoorbeeld de voorraad van Ovalert stappentellers veel beter af te stemmen op de vraag in de markt. Afspraken met de leverancier maken dat ook mogelijk. De investering in een nieuw managementsysteem maakt dat we beter zicht hebben op de financiële positie van CRV. Die is daardoor ook veel beter te beheersen. Het nieuwe systeem werpt nu duidelijk zijn vruchten af. We zien veel sneller waar het goed gaat en waar het beter kan. Naast deze investeringen hebben we ook nog externe leningen afbetaald . Dat is niet gering in een jaar van reorganisatie.”

Welke externe leningen?

“Bij overnames betaalt een bedrijf vaak een deel van de totale overnamesom. De rest wordt in termijnen afbetaald. Die termijnen hebben we nu versneld afgelost.”

Wat moet er nog meer gebeuren?

“We zijn gegroeid in Noord-Amerika, zelfs verdubbeld, maar de winst, het rendement, blijft uit. Dat moet beter. De afstanden zijn daar enorm en we zijn te versnipperd aanwezig. Verder snijden in de kosten is daar niet de oplossing. Het is juist daarom dat we een samenwerkingsverband met Alta zijn aangegaan met betrekking tot de selectie van stieren. Het levert een win-win-situatie voor beide partijen.”