Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Cosun: suikerconsumptie groeit wereldwijd

De consumptie van suiker in de wereld groeit 2 tot 3% per jaar door de toename van de bevolking en de welvaart. Dat betekent dat de wereld ieder jaar 2 miljoen tot 3 miljoen ton suiker extra nodig heeft, zei Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van Cosun, in Dronten op de jongerendag van de coöperatie.

“Over 5 à 6 jaar verbruikt de wereld 15 miljoen ton suiker meer dan nu. Dat is bijna net zo veel als de hele Europese suikerproductie.”

De suikerbiet kan daar een grote bijdrage aan leveren, verwacht De Lugt. “Bietsuiker heeft weliswaar een hogere kostprijs dan rietsuiker, maar daar staat tegenover dat de teelt van suikerriet meer onder druk staat doordat in de warmere streken op aarde gronden onvruchtbaarder worden. Ook de klimaatverandering is in het voordeel van de suikerbiet.”

Mestbeleid

De Lugt ziet ook bedreigingen. “Door het mestbeleid er is er een onbalans tussen afvoer en aanvoer van mineralen. De overheid is erg traag met het toelaten van groene gewasbeschermingsmiddelen. Terwijl onze afnemers steeds meer eisen stellen aan duurzaamheid. De akkerbouw wil verduurzamen. Maar dat kan alleen als er goede ketenafspraken worden gemaakt, waar de boeren bij betrokken zijn. Zonder boeren blijft het bordje van de consument leeg.”

Een overzicht van de prijzen van suiker op de termijnmarkt in Londen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin