Foto: ANP AlgemeenNieuws

CEJA: meer GLB-budget jonge boeren

De Europese koepel van jonge boeren (CEJA) roept Europarlementsleden op om nog meer ambitie te tonen wat betreft jonge boeren.

Volgens de organisatie is het bedrag dat in de GLB-voorstellen wordt genoemd voor jonge boeren een redelijk uitgangspunt, maar is het bedrag onvoldoende om de GLB-doelstelling met betrekking tot jonge boeren te behalen. Dat blijkt uit een oproep die de organisatie wil overbrengen met de campagne ‘verdubbel de ambitie’. Voor het eerst is het aantrekken van jonge boeren 1 van de 9 hoofddoelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Concrete en effectieve maatregelen

“De woorden van steun voor jonge landbouwers stellen we erg op prijs”, aldus CEJA, “maar daar moeten concrete en effectieve maatregelen aan vastgeknoopt worden, evenals financiering daarvoor.”

Behoorlijk arbeidsinkomen met landbouw

De huidige hervormingstekst voor het GLB voorziet dat lidstaten 2% van de inkomenssteun reserveren voor jonge boeren. Heel wat lidstaten deden dat al, of doen het zelfs beter. Slechts 8 lidstaten zouden de zeilen bij moeten zetten om de 2% te halen, aldus CEJA. De organisatie roept dan ook op om ‘de ambitie te verdubbelen’.

Volgens CEJA is er meer nodig dan “woorden van steun”. Voorzitter Jannes Maes wijst erop dat jongeren uitzicht moeten hebben op een behoorlijk arbeidsinkomen met landbouw. Anders zoeken ze hun professionele toekomst elders.

Beheer
WP Admin