AlgemeenNieuws

Cees Veerman tegenstander dier- of fosfaatrechten

Den Haag – Er moeten geen dierrechten of fosfaatrechten in de melkveehouderij komen, vindt oud-landbouwminister Cees Veerman. Veel beter is het om te komen tot nieuwe gemengde bedrijven, een samenwerking van melkveebedrijven en akkerbouwers, stelt hij voor. Een coöperatie zou de twee partijen samen kunnen brengen.

“Dat moet je slim doen. De akkerbouwer neemt mest af en levert daar ruwvoer of krachtvoer voor terug. Dat hoeft niet met gesloten beurs, maar het kan ook met verrekening”, legt de vroegere bewindsman uit.  Al eerder is zo’n ruilhandel van twee sectoren geprobeerd, maar het is nooit echt groots van de grond gekomen. “De nood was nog niet hoog genoeg”, geeft Veerman als verklaring. Nu met als ander alternatief de invoering van productiebeperkende rechten komt het nieuwe gemengde bedrijf oftewel circulaire landbouw als oplossing weer op de voorgrond. “Probeer via de coöperatie zoveel mogelijk melkveehouders aan akkerbouwers te koppelen. Het is bedoeld om de kringloop weer te sluiten zoals ze er vroeger ook altijd op het gemengde bedrijf was. Dat familiebedrijf kende geen afval. De mest was voor het land, restanten van voer gingen naar de varkens.”

Aarzeling

Tot nu toe aarzelden akkerbouwers om mee te doen vooral omdat ze geld krijgen voor het afnemen van mest. Toch zitten er volgens Veerman voor hen voordelen aan een vaste samenwerking met melkveehouders. “Ook daarin kan de geldfactor worden ingebouwd. En akkerbouwers verzekeren zich van fosfaat en kali, mineralen die eindig zijn. Daarvan gaat een tekort ontstaan. Door ruwvoer en krachtvoer te telen verruimen ze hun bouwplan en gezamenlijk kunnen partijen proberen om nieuwe producten te ontwikkelen”, somt hij als voordelen op.

Dier- of fosfaatrechten hebben hetzelfde probleem als dure melkquota. “De ene melkveehouder die verder wil rent naar de bank om geld op te halen om quota te kopen, de ander die stopt rent naar de bank om het vele geld erop te zetten.”

Beheer
WP Admin