Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

CDA Brabant vindt GS plannen niet haalbaar

Het CDA Brabant vindt de plannen van Gedeputeerde Staten over de verduurzaming van de veehouderij niet haalbaar.

“Het is praktisch, financieel, juridisch en technisch niet haalbaar”, aldus Ton Braspenning, lid van Provinciale Staten.
De CDA‘er voert daarvoor de volgende redenen aan:

  • De stalsystemen die GS eist zijn er helemaal nog niet;
  • De stalderingseisen zijn veel te kostbaar en dwingt boeren te stoppen;
  • De milieueisen uit de Verordening natuurbescherming hebben helemaal niet geleid tot minder stikstof in de natuur, dus extra eisen stellen is niet te onderbouwen;
  • De plannen voor de mestverwerking zullen niet van de grond komen.

Braspenning vreest dat de plannen van GS vooral zullen leiden tot schaalvergroting, omdat alleen grote bedrijven de investeringen kunnen opbrengen. Familiebedrijven, maar ook innovatieve landbouwbedrijven en bedrijven van jonge boeren zullen niet kunnen overleven onder de nieuwe verduurzamingsplannen, denkt het CDA. Ook worden juist veehouderijen getroffen die al geïnvesteerd hebben in biologisch boeren. Onterecht volgens het CDA, omdat deze bedrijven juist innovatief bezig zijn.

Beheer
WP Admin