Een kleiner areaal en het extreem natte najaar zorgen dit seizoen voor een kleinere pootaardappeloogst. - Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

CBS raamt 14% minder pootaardappelen

De oogst van pootaardappelen valt dit seizoen ruim 14% kleiner uit dan de oogst van 2022. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de definitieve oogstraming van pootaardappelen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Belangrijke reden voor de kleinere oogst is het kleinere areaal pootaardappelen dat afgelopen jaar is geteeld. Daarbij komt ook nog dat een klein deel niet is geoogst door de extreem natte herfst.

CBS komt voorlopig uit op een geoogst areaal van 39.680 hectare. Dat is 1,1% minder dan de oppervlakte die vorig jaar is ingeplant. Vergeleken met 2022 valt de geoogste oppervlakte bijna 8% kleiner uit. Belangrijke reden is dat pootgoedtelers in 2023 voor andere gewassen kozen dan pootgoed. Vooral de sterk verhoogde contractprijzen van fritesaardappelen gaven hiertoe aanleiding.

Ook het groeiseizoen verliep mede door de trage start van het seizoen moeizamer dan normaal. Minder knollen per plant beperkten het opbrengstpotentieel. Voorlopig worden de opbrengsten geraamd op gemiddeld 34,5 ton per hectare. Dat is 2,5 ton (bijna 7%) minder dan in 2022.

De totale productie aan pootgoed wordt geraamd op krap 1,37 miljoen ton. Dat is zo’n 225.000 ton minder dan hetgeen de oogst van 2022 opleverde.

Zetmeelaardappelen

De productie van zetmeelaardappelen valt volgens de CBS-meting iets groter uit dan in 2022. Daarbij is nog geen rekening gehouden met het feit dat een deel van de aardappelen dit jaar niet kan worden geoogst vanwege de extreem natte omstandigheden eind vorig jaar. De gemiddelde opbrengst per hectare wordt geraamd op 41,6 ton per hectare, dat is 1,3 ton ofwel 3,2% meer dan in 2022. Afgezien van de aardappelen die nog in de grond zijn blijven zitten, was het areaal met 42.650 hectare zo’n 1,5% kleiner dan in het voorgaande seizoen.

Naast pootgoed en zetmeelaardappelen is afgelopen jaar zo’n 3,37 miljoen ton aan consumptieaardappelen verbouwd. De totale aardappeloogst komt daarmee volgens deze cijfers op 6,5 miljoen ton. Dat is zo’n 400.000 ton minder dan de oogst van 2022.

Beheer
WP Admin