<em>Foto: Koos Groenewold</em> AlgemeenNieuws

Burgerwoning in agrarisch gebied mag

De ZLTO heeft bot gevangen bij de Raad van State. De gemeente Boxtel mocht een vergunning verlenen voor de bouw van een burgerwoning in het agrarisch buitengebied van de gemeente.

De plaatselijke afdeling van de ZLTO had hier tegen bezwaar gemaakt omdat men bang is dat de bouw van een burgerwoning precedentwerking zal hebben in een gebied dat gekenmerkt wordt door intensieve veehouderijbedrijven. De boerenorganisatie is bang dat door deze ontwikkeling de mogelijkheden van de agrarische bedrijven onder druk komen te staan. De Raad van State ziet die precedentwerking niet omdat in het betreffende gebied volgens het rechtscollege al sprake is van een sterke verwevenheid van agrarische functies en woonfuncties.

Ook voor het argument van ZLTO dat de geurbelasting in het betreffende gebied nu al hoog is en de komst van een nieuwe burgerwoning nog meer druk zet op de bedrijfsvoering van de aanwezige agrarische bedrijven heeft de RvS geen begrip. Volgens de Raad worden de ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande agrarische bedrijven in het gebied nu al beperkt door de bestaande woningen, de gemeentelijke geurverordening en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore. De bouw van een nieuwe burgerwoning in het gebied brengt geen nieuwe beperkingen met zich mee, aldus de Raad van State.

Beheer
WP Admin