Aardappelen poten in stroken. Strokenteelt is een eco-activiteit. Boeren kiezen zelf de eco-activiteiten die passen bij hun bedrijf, met als doel voldoende punten te verzamelen voor het behalen van een eco-premie. - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Brussel akkoord met extra geld voor vergoeding eco-regelingen

Nederland krijgt toestemming voor extra € 50 miljoen om boeren te steunen in eco-regelingen, na onverwachte hoge aanmeldingen.

Nederland mag € 50 miljoen extra besteden om boeren te vergoeden voor de eco-regelingen van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie heeft de verschuiving van dit bedrag vanuit het transitiefonds voor stikstofbeleid goedgekeurd.

Onvoorziene belangstelling eco-regelingen vereist actie

Na de definitieve aanmelding voor het GLB eind vorig jaar bleek de belangstelling van boeren voor deelname aan de eco-regelingen veel groter dan verwacht. Het EU-budget was onvoldoende om de aangekondigde premies te betalen, wat minister Piet Adema dwong de premies te verlagen: van € 200 naar € 148 per hectare voor goud, van € 100 naar € 74 voor zilver, en van € 60 naar € 44 voor brons. De basispremie blijft € 207 per hectare.

Lees ook: Adema: budget voor uitbetalen eco-premies geregeld

Minister zoekt naar oplossingen extra geld eco-regelingen

Te midden van kritiek uit de sector en de Tweede Kamer zocht Adema naar compensatiemogelijkheden. “Als een boer rekent op een bepaald bedrag voor investeringen, moet je ook kijken of je dat kunt compenseren”, aldus Adema. De goedkeuring van de Europese Commissie maakt dit nu mogelijk, ook al staat Europese regelgeving normaal gesproken niet toe dat een overschrijding van het GLB-budget met nationale middelen wordt aangevuld.

Compensatie onder speciale voorwaarden

De Europese Commissie heeft uitzonderlijk toestemming gegeven voor compensatie onder het tijdelijk staatssteunkader vanwege de oorlog in Oekraïne. “Ik heb me in Brussel hard gemaakt om deze compensatie voor elkaar te krijgen en ben enorm blij dat dit is gelukt”, zegt Adema. Hij benadrukt dat boeren die investeren in verduurzaming op de beloofde beloning moeten kunnen rekenen.

Uitbetaling en vooruitzichten

De uitbetaling aan deelnemers van de eco-regelingen start op 1 april. Voor 2024 is de situatie nog onzeker. Adema is in gesprek met de sector om een tekort te voorkomen en hoopt vóór 1 maart, start Gecombineerde opgave, duidelijkheid te bieden. Een recent aangenomen amendement stelt ook voor 2024 € 50 miljoen extra beschikbaar, maar het is onzeker of deze middelen uitgekeerd mogen worden.

Reflectie op de toekomst

Adema waardeert de constructieve houding van de Europese Commissie en hoopt op meer flexibiliteit voor toekomstige steun aan boeren. Dit zou hen helpen hun bedrijfsvoering te verduurzamen en de biodiversiteit te versterken. De minister erkent de beperkingen van de huidige regelgeving en ziet de noodzaak voor meer ruimte om boeren te ondersteunen in hun verduurzamingsinspanningen.

Reacties

  1. Ii begrijp uit dit artikel dat er een verband bestaat tussen de oorlog in de Oekraïne en de eco regelingen in Europa. Het lijkt er op dat Den Haag ons zou willen laten kiezen tussen een Groen Nederland of een blijven Democratisch Nederland. Ik zie nl. de Oorlog in Oekraïne als een oorlog tussen het vrije westen en het dictatoriale Rusland. Een dictator die kost wat het kost alle Al dan niet etnische Russen onder zijn gezag wil brengen, te beginnen in Oost en midden Europa en daarna volgen er meer. Volgens mij mag onze overheid het volk niet voor de keus zetten “Sterven in een schone wereld in armoede” of leven in armoede en een vervuild milieu onder het juk van een dictator. Ik denk dat deze keuze in vrijheid aan het individu is en niet aan de politiek.

Beheer
WP Admin