De belangstelling voor deelname aan de eco-regelingen van het GLB was in 2023 groter dan verwacht, waardoor de aanvragen het beschikbare budget ruimschoots overtrof - Foto: Peter Roek AlgemeenNieuws

Kamer wil ook in 2024 € 50 miljoen extra voor eco-regelingen GLB

De Tweede Kamer wil dat er voor 2024 € 50 miljoen extra wordt vrijgemaakt voor de uitbetaling van de eco-regelingen van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Tweede Kamer stemde voor een amendement van SGP-Kamerlid André Flach ook om dit jaar opnieuw € 50 miljoen over te hevelen uit het transitiefonds (stikstoffonds).

De belangstelling voor deelname aan de eco-regelingen van het GLB was in 2023 groter dan verwacht. Met als gevolg dat de aanvragen het beschikbare budget ruimschoots overtroffen. Eerder zouden de bedragen die het ministerie boeren had voorgespiegeld voor als ze in duurzaamheidsklasse goud, zilver of brons zouden komen verlaagd worden. Daar kwam veel kritiek op. Waarna het kabinet besloot om voor 2023 extra budget vrij te maken vanuit het transitiefonds.

De Europese Commissie moet hier echter nog goedkeuring geven.
Landbouwminister Piet Adema ontraadde het amendement van Flach. Hij wijst erop dat het verschuiven van budget van stikstofbeleid naar het GLB eenmalig is. “De vergoeding van de eco-regelingen zal uit het beschikbare budget voor het GLB moeten komen”, zei Adema.

€ 150.000 extra budget voor co-financiering

De Kamer nam eerder ook al een motie aan waarin de regering wordt gevraagd om budget voor de basisbetalingen over te hevelen naar het budget voor eco-regelingen. Zodat de duurzaamheidsmaatregelen in ieder geval vergoed worden volgens afspraak. Wanneer het vanuit Brussel ook mogelijk wordt om hier ander (nationaal) budget voor in te zetten, zou deze verschuiving niet nodig zijn. De Europese Commissie heeft echter al door laten schemeren dat àls er goedkeuring zou komen, dat dit dan zeer waarschijnlijk eenmalig zou zijn.

De Kamer keurde ook een amendement goed voor € 150.000 extra budget voor co-financiering van het initiatief kruidenrijk grasland van LTO en Urgenda. En voor extra budget voor het Agrarisch Natuurbeheer. Ook stemde de Kamer voor het verhogen van het budget voor de vestigingssteun voor jonge boeren. Dat gebeurt vanuit het niet benutte budget (€ 63 miljoen) van de kredietregeling voor jonge boeren, die nauwelijks gebruikt werd.

Lees meer artikelen over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Beheer
WP Admin