AlgemeenNieuws

Brazilië hekelt Mercosur

Brasilia – De nieuwe Braziliaanse landbouwminister Kátia Abreu vindt dat andere lidstaten van het handelsblok Mercosur het sluiten van handelsovereenkomsten met derde landen frustreren.

Brazilië blijft vooralsnog wel lid van Mercosur, aldus Abreu, maar hervormingen zijn noodzakelijk, want het opvoeren van de export is een speerpunt van de nieuwe regering-Rousseff.

Abreu ageerde als hoofd van de Braziliaanse agrarische belangenorganisatie CNA sinds 2008 vaak tegen wat zij starheid binnen Mercosur noemt. Het Zuid-Amerikaanse handelsblok staat lidstaten niet toe zelfstandig een vrijhandelsovereenkomst te sluiten met derde landen voordat binnen Mercosur consensus bestaat. De andere lidstaten zijn Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Brazilië is fel voorvechter van een handelsakkoord met de EU, een van de grootste en rijkste markten wereldwijd.

Brazilië zoekt meer ruimte om met name vlees in Europa af te zetten, en in mindere mate bepaalde agrarische grondstoffen als graan en soja die nu al in grote volumes vanuit Zuid-Amerika naar de EU worden geëxporteerd. Abreu zelf zei in 2014 dat de Europese landbouw ‘de grootste verliezer’ van een verdrag met Mercosur zal zijn.

Argentinië aarzelt echter. Het land verkeert in ernstige financiële problemen en hanteert een streng import- en exportbeleid dat binnenlandse prijzen moet dempen en de overheid een flink graantje laat meepikken van met name de soja-export. Venezuela is socialistisch en wars van vergaande liberalisering terwijl Uruguay juist een stuk liberaler is dan Brazilië zelf. Argentinië zegt overigens dat het de EU is dat weigert voorstellen uit te wisselen.

Abreu denkt dat Brazilië niet alleen moet inzetten op meer export naar de EU maar ook Rusland, China en de VS.

Beheer
WP Admin