Foto: ANP AlgemeenNieuws

Boerenorganisaties ook in actie tegen vrijhandel

Boeren- en maatschappelijke organisaties doen op de grote demonstratiedag een oproep om een einde te maken aan de doorgeslagen vrijhandel en tegen verdragen als CETA en een een verdrag met Mercosur te stemmen.

Daartoe overhandigden zij dinsdagmiddag op het Plein in Den Haag een manifest aan de Tweede Kamer. “De actie staat los van de grote Agractie op het Malieveld vandaag. Wel werken boerenorganisaties die spreken voor deze actie samen met organisatoren van de boerenactie”, aldus coördinator Guus Geurts.

Streven: duurzame en rechtvaardige voedselvoorziening

Dit najaar stemt de Tweede Kamer over het handelsverdrag tussen de EU en Canada, CETA. De organisaties waarschuwen voor de negatieve gevolgen van CETA, Mercosur en andere handelsverdragen voor boeren, werknemers, consumenten, dieren en het milieu. Ze zouden leiden tot oneerlijke concurrentie voor boeren en de voedselveiligheid in gevaar brengen. Als alternatief streven de organisaties naar een duurzame en rechtvaardige voedselvoorziening waarin boeren wereldwijd een eerlijke prijs krijgen.

Boeren- en maatschappelijke organisaties overhandigen een manifest aan Tweede Kamerlid Chris Stoffer (M, SGP) met de oproep een einde te maken aan onhoudbare handelsverdragen. Dit najaar stemt de Tweede Kamer over het handelsverdrag tussen de EU en Canada: CETA. - Foto: ANP

Boeren- en maatschappelijke organisaties overhandigen een manifest aan Tweede Kamerlid Chris Stoffer (M, SGP) met de oproep een einde te maken aan onhoudbare handelsverdragen. Dit najaar stemt de Tweede Kamer over het handelsverdrag tussen de EU en Canada: CETA. – Foto: ANP

Negatieve gevolgen brexit

Ook wijzen de organisaties op de brexit. “Deze dreigt ook zeer negatieve gevolgen te hebben voor onze boeren. Vrijhandelsverdragen zullen die situatie alleen maar verergeren omdat de afgesproken import gericht zal zijn op een kleinere Europese markt”, zo blijkt uit het manifest.

Organisaties

Het manifest is ingediend door de Dutch Dairymen Board, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en de de Vereniging voor Biologische Dynamische Landbouw en Voeding.

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Beheer
WP Admin