RundveeNieuws

‘Boeren slachtoffer van disfunctionele markt’

Edinburgh – Melkveehouders, maar ook andere boeren zijn het slachtoffer van een disfunctionele markt, aldus professor Johan de Tavernier.

Ze krijgen te weinig betaald voor hun product, en dat weten verwerkers en supermarkten ook. Dit blijkt uit de prijscorrecties die supermarkten in de afgelopen maanden, maar ook eerder hebben doorgevoerd om boeren meer te laten ontvangen voor melk, vlees of andere producten. Professor Johan de Tavernier van de universiteit van Leuven zei dit op een bijeenkomst van de Europese zuivelkoepel EDA.

Eerlijker prijsmechanisme

De Tavernier pleit daarom voor een eerlijker prijsmechanisme, maar geeft toe dat het niet eenvoudig is om boeren altijd een eerlijke prijs te betalen. Een methode is om bovenop de productiekosten extra te betalen, maar de productiekosten zijn niet voor iedereen hetzelfde. Een andere manier is om een soort marktregulator in te schakelen, zoals er in Groot-Brittannië bestaat voor de markt voor water en energie.

Boeren structureel op achterstand

Volgens De Tavernier functioneert de huidige wetgeving voor de regulering van de agrarische markt ook niet. Deze wetgeving, aan de hand waarvan onder meer de mededingingsautoriteiten optreden, zet boeren structureel op achterstand. Er wordt niet of te weinig ingegrepen. En als er wordt ingegrepen is het vaak te laat. Dit is volgens De Tavernier een teken van tekortschietende wetgeving.

Volgens hem zitten boeren economisch gezien in eenzelfde soort positie als in de Middeleeuwen. Ze produceren ten dienste van de stad en worden mede vanwege die positie achtergesteld.

Beheer
WP Admin