Henry Fox (met papier in de hand) roept samen met collega-boeren op tot het boycotten van provinciale pachtgronden in Overijssel. - Foto: still uit video AlgemeenNieuws

Boeren roepen op tot boycot pachtgronden om bemestingsverbod

Twentse boeren roepen op tot het boycotten van provinciale pachtgronden in Overijssel vanwege het bemestingsverbod, dat volgens hen een grote impact heeft. Het verbod is bedoeld om PAS-melders te helpen.

​De boeren benadrukken dat ze achter de PAS-melders staan, maar vinden dat zij als pachters niet de dupe mogen worden van dit probleem. “Het is een probleem van de overheid, en die moet dat oplossen”, aldus melkveehouder Henry Fox uit het Twentse Lattrop. In een video roept hij, omringd door vijf collega‘s, op tot het boycotten van de pachtgronden.

Lees verder onder de tweet

Uitstel handhaving door instellen bemestingsverbod

Vorig jaar stelde provincie Overijssel een bemestingsverbod in op de pachtgronden om PAS-melders te helpen. In de provincie zijn 50 handhavingsverzoeken gedaan voor bedrijven die eerder onder het PAS een melding deden, maar sinds 2019 zonder vergunning zitten. Bij een aantal bedrijven, waaronder boeren, zag de provincie zich genoodzaakt om tot handhaving over te gaan. Die handhaving wist de provincie (tijdelijk) uit te stellen door een bemestingsverbod in te stellen. De stikstofruimte die daarmee vrijkomt, wil de provincie gebruiken om tijdelijk van handhaving af te kunnen zien. De PAS-melders krijgen hiermee geen vergunning.

Overijssel koopt met deze tijdelijke aanpak alleen tijd. Eerder deze maand maakte de provincie bekend het bemestingsverbodmet een jaar te verlengen, het gevaar is voor de PAS-melders nog niet geweken.

Bemestingsverbod en gevolgen voor mestafzet

En daar wringt het dus nu bij boeren die grond pachten van de provincie, dat die verlenging zomaar is doorgevoerd. “De mestmarkt is al overspannen. Het gaat hier om zo’n 2.000 hectare grond, daar kun je zo’n 50 kuub mest op kwijt. De afzet van mest kost zo’n € 25 per kuub”, rekent Fox voor. “Die kosten komen allemaal voor rekening van de veehouders in Overijssel.” De boeren willen zich wél aan het bemestingsverbod houden, maar willen een signaal afgeven aan de provincie dat zij niet op willen draaien voor de problemen van de overheid.

Fox: “Laten we als boeren zij aan zij staan en straks geen nieuw pachtcontract met de provincie afsluiten. Dan zal je ook meteen zien wat er met grond gebeurd als die een jaren niet wordt bewerkt en beheerd.”

Nog geen oplossing voor PAS-melders

De provincie Overijssel gaf eerder aan dat het bemestingsverbod onder boeren niet tot minder animo voor de grond heeft geleid. Boeren krijgen namelijk een lager pachttarief vanwege het verbod. De verlenging is nodig omdat de PAS-melders in de provincie nog altijd geen permanente oplossing hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een vergunning.

Over de handhaving van PAS-melders, onder andere in Overijssel, loopt nog een rechtszaak bij de Raad van State. Hier kwam het bemestingsverbod in Overijssel als tijdelijke maatregel ook ter sprake. Een uitspraak hierover is er nog niet. Die volgt naar verwachting ergens begin 2024.

Beheer
WP Admin