Blauwtong bij schapen. - Foto: Misset AlgemeenNieuws

Blauwtongprotocol voor exportstallen gepubliceerd

NVWA heeft het protocol voor een zogeheten ‘Tegen vectoren beschermde inrichting’ (TVBI) gepubliceerd. Daarmee wordt het in theorie weer mogelijk om fokvee te exporteren naar landen waar geen afspraken mee zijn gemaakt. In verband met de uitbraak van blauwtong in Nederland is de export van dieren die gevoelig zijn voor blauwtong (waaronder rundvee, schapen en geiten) aan banden gelegd.

Export van levende dieren is onder voorwaarden wel mogelijk met landen als België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland en Italië, Kroatië, Portugal en Spanje omdat derogatie-afspraken zijn gemaakt.

Daarnaast zijn generieke maatregelen van kracht, waarbij onder meer geldt dat vee voor de export een periode van zestig dagen in een TVBI moet worden gehouden. Deze periode kan verkort worden als de dieren negatief getest worden op blauwtong.

TVBI’s moeten aan alle zijden dichte wanden hebben en mechanisch geventileerd worden. Alle ventilatiegaten moeten voorzien zijn van knuttengaas en er moet een dichte vloer zijn. In de periode rondom het verblijf van dieren in de TVBI controleert NVWA het bedrijf, de dieren en de omgeving van het bedrijf. Voorwaarden voor deze stallen waren er eerder nog niet, waardoor de export feitelijk niet mogelijk was. Nu zijn deze voorwaarden er wel.

Export niet op korte termijn van start

Helma Lodders, voorzitter Vee&Logistiek Nederland, is blij dat het protocol nu gepubliceerd is, al zal de export hierdoor niet op heel korte termijn van start gaan. Ondernemers die zich richten op de export van vee zijn wel aan de slag om hun bedrijven zodanig in te richten dat ze kunnen voldoen aan de eisen. Daar zitten wel lastige onderdelen bij. “Zo is een hygiënesluis verplicht, maar het is natuurlijk wel van belang dat de dierverzorger of dierenarts goed bij de dieren kan komen”, legt Lodders uit. Daarnaast is het verplicht om de inrichtingen te behandelen met insecticiden. Deze middelen zijn op dit moment echter niet toegelaten.

Lodders hoopt dat het ministerie op korte termijn ontheffing geeft voor het gebruik van insecticiden in deze stallen. Daarnaast is Vee&Logistiek bezorgd over de eisen die het protocol stelt bij controleplaatsen in het buitenland. De organisatie vindt dat de eisen die hier worden gesteld niet strenger moeten zijn dan de regels die door de EU worden voorgeschreven. De indruk is dat Nederland hier hogere eisen stelt.

Hoop op vaccin tegen blauwtong

Lodders hoopt dat er snel een vaccin komt tegen blauwtong, omdat dit de problemen sneller zal oplossen. Ze maakt zich hier wel zorgen over. “Er is nog steeds geen besluit, terwijl de ontwikkeling van een vaccin een half jaar duurt. Dan zitten we alweer in de zomerperiode waarbij knutten waarschijnlijk weer actief zijn”, zegt ze.

Het vaststellen van een knuttenvrije periode, die de export van vee ook zou kunnen vereenvoudigen, is voor deze winterperiode volgens Lodders nog niet te verwachten, omdat hiervoor meer onderzoek moet worden gedaan naar de hoeveelheid knutten die normaal actief zijn. Die informatie ontbreekt tot nu toe.

Beheer
WP Admin