Veldkeuring van pootaardappelen door een NAK keurmeester. In de veldkeuring wordt het bladrolvirus weer regelmatig gesignaleerd. - Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

Bladrolvirus in pootaardappelen rukt weer op

In de virus survey van de NAK uit nacontrole monsters van pootaardappelen wordt steeds vaker bladrolvirus gevonden.

De laatste drie jaar vond keuringsdienst NAK weer bladrolvirus in de nacontrolemonsters. Bladrolonderzoek is sinds 2002 niet meer verplicht voor de nacontrole omdat het vrijwel niet meer voorkwam, maar sinds 2019 wordt het virus in de jaarlijkse survey weer gevonden.

Onderzoek op bladrolvirus mogelijk weer in nacontrole

In 2021 bleek in 1,1% van de 500 monsters het bladrolvirus voor te komen. Een aanvullend onderzoek met nog eens 500 monsters gaf hetzelfde resultaat. De resultaten van teeltjaar 2022 worden in de loop van februari verwacht. Mocht het zo zijn dat de besmettingen verder oplopen dan kan de vaste commissie voor pootaardappelen van de NAK besluiten om onderzoek op bladrol weer in de nacontrole op te nemen.

Ook tijdens de veldkeuring signaleerden keurmeesters regelmatig bladrol. Dit is echter niet afzonderlijk in het keuringsrapport meegenomen. Komend seizoen komt er wel een aparte notatie.

De oorzaak van de toenemende besmettingen met het bladrolvirus kan Jeroen Winkelhorst, technisch coördinator bij de NAK, nog niet aangeven. Mogelijk speelt een geringere inzet van luizendoders daarin een rol.

Reacties

  1. Dat bladrolvirus weer zichtbaar wordt komt door het verbod op het middel Actara (thiamethoxam).

    Bladrol is een persistent virus. Dat wil zeggen, dat bladluizen, die het virus opnemen het virus gedurende hun hele leven kunnen verspreiden.
    Persistente virussen zijn virussen die pas worden overgebracht door bladluizen na een tijdelijk verblijf in de bladluis. Een eenmaal besmette bladluis blijft zijn leven lang virus overdragen. Een voorbeeld van een persistent virus is het bladrolvirus (Potato leafroll virus) bij aardappelen.

    Je kunt een bestrijdingsmiddel wel verbieden maar dat neemt niet weg dat de reden van het gebruik er van ook weg blijft.

Beheer
WP Admin