Foto: Ruud Ploeg AkkerbouwNieuws

Bio-peensector verliest steeds meer glans

Peen was lange tijd een aantrekkelijke teelt voor bio-telers. De laatste jaren lijkt de groei er wat uit te zijn en vallen de saldi tegen.

De biologische peensector was jarenlang een aantrekkelijke teelt. Bio-telers maakten voor peen altijd graag ruimte in hun bouwplan. Saldi waren goed en de sector groeide jaarlijks door.

Op het hoogtepunt – in 2019 – waren er volgens CBS 176 biologische bedrijven met peen in hun bouwplan. Die bedrijven waren samen goed voor 1.454 hectare bio-peen. Daarmee had bio een fors aandeel in de totale peenteelt. Maar liefst 21,2% van het totale areaal was biologisch. Peen was en is één van de hardlopers op de biologische markt; samen met eieren.

De laatste jaren is de klad er echter wel een beetje ingekomen. Het aantal biologische peenbedrijven daalde tussen 2019 en 2021 licht, van 176 naar 171, maar het areaal ging harder onderuit. Vorig jaar werd nog op 1.322 hectare bio-peen geteeld.

Het aandeel in het totale areaal zakte naar 19,6%. Nog steeds een respectabel percentage, maar de groei lijkt er een beetje uit te zijn. Dat heeft vooral met de export te maken. Immers, grofweg driekwart van de biologische peen gaat naar het buitenland.

Meer concurrentie

Maar Nederlandse telers krijgen meer concurrentie. Denemarken zit niet stil en ook in het belangrijke afzetland Duitsland komt meer bio-productie op gang. En extra afzet op de eigen Nederlandse markt is te beperkt om zoden aan de dijk te zetten.

In 2021 waren er nog relatief veel omschakelaars naar bio-peen, namelijk vier. Het is de vraag of dat aantal dit jaar weer gehaald wordt. Het perspectief is namelijk niet gunstig, merken handelaren.

Bio-oost 2021 viel tegen

De bio-oogst van 2021 viel tegen. Tot januari dit jaar leek het product nog wel goed te zijn, maar in februari kwamen er zwarte plekken op de wortelen. Duitsland haakte toen grotendeels af en haalde meer peen uit Denemarken.

De bio-telers moesten vervolgens hun bewaarpeen tegen lage prijzen verkopen of raakten ze zelfs helemaal niet kwijt. Na de recente lastigere jaren met bio-peen is het sterk de vraag of de omschakelaars die dit om puur economische redenen deden aan boord willen blijven. Een nog iets verder krimpend bio-peenareaal ligt daarom voor de hand.

Het bio-peenareaal kende in 2019 een piek met 1.454 hectare. Twee jaar later was dat 1.322 hectare en in 2022 is dat waarschijnlijk nog iets minder.

Beheer
WP Admin