Premium
De groei is er de laatste jaren wat uit in de biologische veehouderij. Het aantal hectares neemt nog toe, maar het gaat niet meer zo hard. Het meeste areaal dat omgeschakeld wordt, is van bestaande bio-bedrijven en niet van gangbare omschakelaars. – Foto: Mark Pasveer RundveeAchtergrond

Bio is kansrijk, maar rem staat erop

Reacties

  1. De voorlichting over Bio en de mogelijke overstap laat 1 punt sterk onderbelicht.

    In de voorgenomen aanpassing van de excretienormen voor melkvee ,welke nu al 5 jaar op rij niet is aangepast, komt de biologische melkveehouderij onder druk wat betreft de fosfaatexcretie bij bedrijven met een wat lageren melkproductie per koe .
    De fosfaatexcretie van melkkoeien met een lagere productie is fors hoger dan eerder berekend.

    Mocht LNV de excretie bij melkvee aanpassen aan de laatste wetenschappelijke inzichten dan zullen bedrijven met een gemiddelde wat lagere melkproductie per koe , extra fosfaatrechten aankopen . Dat is meteen ook de reden waarom LNV al 5 jaar lang de excretienormen niet aanpast. Te samen met de iets hogere N excretie als de tabel niet meer stopt bij 10500 kg melk maar er extra productieklassen aan de tabel worden toegevoegd

Beheer
WP Admin