Foto: Mark Pasveer AkkerbouwNieuws

Beschikbaarheid tarwe nauwelijks kleiner dan vorig jaar

De wereldwijde tarweproductie is dit seizoen kleiner dan een jaar geleden, maar qua beschikbare hoeveelheden doet dit seizoen nauwelijks onder voor die van 2022-’23. Dat komt naar voren uit een nieuwe raming van wereldvoedselorganisatie FAO.

In een nieuwe raming schat de FAO de beschikbaarheid van tarwe op 1.095,5 miljoen ton. Dat is slechts fractioneel minder dan de 1.097,2 miljoen ton die vorig jaar op de markt aanwezig was. Toch zijn er belangrijke verschillen in productie en voorraad.

Mede door de hoge prijzen van afgelopen jaar zijn de wereldwijde voorraden aan het eind van het seizoen 2022-’23 met bijna 20 miljoen ton toegenomen tot 314,4 miljoen ton. De productie daarentegen daalt volgens de voorspellingen van FAO met ruim 20 miljoen ton naar 781,1 miljoen ton. Vooral de kleinere tarweoogst in Australië drukt de wereldwijde productie dit jaar. Ook wordt rekening gehouden met minder tarwe in de regio rond de Zwarte Zee.

India produceert meer tarwe

De wereldwijde consumptie van tarwe stijgt volgens de wereldvoedselorganisatie dit seizoen met 4,3 miljoen ton naar bijna 785 miljoen ton. Deze toename is vooral het resultaat van een groter verbruik aan tarwe in India. Dat land produceert zelf aanzienlijk meer tarwe dit jaar en dat zal de consumptie van tarwe stimuleren, zo rekent de FAO.

Ondanks de kleinere productie en de grotere consumptie ziet de wereldvoedselorganisatie de wereldwijde voorraden aan tarwe dit seizoen toenemen tot net boven de 315 miljoen ton. De verhouding tussen tarwevoorraad en -gebruik blijft daarmee dicht bij de 40%.

Beheer
WP Admin